logotype
March 26, 2020

FXCL luôn bên bạn

Kính thưa quý khách hàng,

FXCL, nhà môi giới đáng tin cậy đồi với khách hàng và cả nhân viên của mình, đã hoạt động trên thị trường từ năm 2006. Trong thời gian coronavirus lan rộng và tình hình kinh tế chuyển biến bất thường trên toàn thế giới, chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng FXCL đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết để phòng ngừa và đảm bảo rằng các dịch vụ của chúng tôi được cung cấp kịp thời và diễn ra suôn sẻ.

Trong 14 năm qua, công ty của chúng tôi vẫn phục vụ quý khách hàng mặc dù phải đối phó với các sự kiện toàn cầu khác nhau vì chúng tôi thật sự quan tâm đến nhân viên và khách hàng của mình. An toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Vì vậy, không cần biết điều gì sẽ xảy ra, FXCL vẫn luôn bên bạn.

Chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết chống lại coronavirus để bảo vệ chính bạn và những người thân của bạn, đồng thời kiếm thêm lợi nhuận cùng với FXCL.
Giữ sức khỏe và kiếm tiền cùng với chúng tôi!

Trân trọng,
FXCL