logotype
February 20, 2020

Thủ tục gửi tiền thậm chí còn đơn giản hơn

Kể từ hôm nay, bạn không phải chọn phương thức gửi tiền trong khi đăng ký tài khoản trực tiếp. Thay vào đó, bạn có thể chọn bất kỳ phương thức nào khi thực hiện khoản ký gửi đầu tiên của mình. Lưu ý rằng một khi tiền gửi được thêm vào - phương thức sẽ được cố định cho tài khoản này. Tận dụng tính năng mới ngay hôm nay với bất kỳ tài khoản mới nào.