logotype
August 17, 2019

Tài khoản ECN càng trở nên tuyệt vời hơn

Chúc mừng quý thương nhân,

Bạn có rất nhiều cơ hội để làm cho giao dịch của mình tự tin hơn với tài khoản Interbank Standard. FXCL giảm hoa hồng:

Có vẻ như bạn sắp có tài khoản ECN yêu thích của mình và tăng lợi nhuận. Lưu ý rằng các điều khoản mới chỉ áp dụng cho các vị trí mới, bắt đầu từ ngày 19 tháng 8.

Hãy chat hoặc gửi email cho chúng tôi trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

 
Trân trọng,
Đội ngũ FXCL