logotype
August 17, 2019

ບັນຊີ ECN ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍຂື້ນ

ສະບາຍດີເທຣດເດທັງຫຼາຍ,

ທ່ານມີໂອກາດເທຣດໄດ້ຢ່າງໝັ່ນໃຈຫຼາຍຂື້ນດ້ວຍເງືອນໄຂທີ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ນີ້. ບັນຊີ Interbank Standard ຂອງ FXCL ໄດ້ມີການຫຼຸດຄ່າຄອມມິດຊັນລົງ

ຕອນນີ້ທ່ານຈະມີບັນຊີ ECN ໂປດຂອງທ່ານທີ່ຈະຊ່ວຍເພີ່ມກຳໄລໃຫ້ກັບທ່ານ ຈົ່ງຮັບຮູ້ໃວ້ວ່າເງືອນໄຂນີ້ຈະມີຜົນຕໍ່ອໍເດີໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ ໂດຍຈະເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 19 ສິງຫານີ້ ເປັນຕົ້ນໄປ

ຫາກທ່ານມີຄຳຖາມເພີ່ມເຕີມ ສາມາດຕິດຕໍ່ທີມງານໄດ້ທາງຂໍ້ຄວາມ ຫຼື້ ອີເມວ

 
ຂໍສະແດງຄວາມນັບຖື
ທີມງານ FXCL