logotype
August 11, 2020

Apa yang lebih baik daripada motivasi wang, bukan? :)

FXCL đã đưa ra khoản bồi thường IB mới để mang lại cho bạn khoản thanh toán cao hơn:

  • Lên đến $ 37 cho mỗi lô tiêu chuẩn
  • Thêm 10% từ hoa hồng của khách hàng cấp 2 của bạn
  • Thanh toán tức thì không có giới hạn tối thiểu

Biểu phí hoa hồng đầy đủ có sẵn trên trang web của chúng tôi.

Động lực kiếm tiền của bạn, đúng không?