logotype
June 29, 2020

Thay đổi lịch trình dành cho kim loại quý

Kính thưa quý khách hàng,

Vì lễ kỷ niệm Ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ nên lịch trình thị trường sẽ được thay đổi đối với XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD vào ngày 3 tháng 7 năm 2020.
Giao dịch Kim loại sẽ đóng cửa sớm hơn vào ngày 3 tháng 7, lúc 19:45 (Giờ máy chủ) và sẽ mở lại vào ngày 6 tháng 7 năm 2020, lúc 1:01 (Giờ máy chủ), theo lịch trình thông thường.

Hãy lưu ý rằng những thay đổi này không áp dụng cho các công cụ Forex. Xem xét để điều chỉnh chiến lược giao dịch của bạn phù hợp với việc thay đổi lịch trình.


Trân trọng,
Đội ngũ hỗ trợ FXCL