logotype
 

Chương trình Thưởng Rồng Hạnh Phúc

Giải phóng Rồng vàng vào tháng 2 này.
Khả năng giao dịch thành công của bạn sẽ tăng gấp ba lần.

 
Nhận thưởng x3
từ số tiền đặt cọc
Nhận tiền thưởng vào tài khoản giao dịch của bạn
lên tới 2.000 USD
Tiền thưởng sẽ được
gửi vào số dư tài khoản của bạn

Cách thức hoạt động

Thực hiện trên bất kỳ khoản tiền gửi nào vào tài khoản của bạn

 

Nhận tiền thưởng 200% vào số dư tín dụng của bạn

 

Rút giải thưởng ngay khi giao dịch hoàn tất

 
Gửi tiền
 

Điều khoản thưởng

  • Khuyến mãi áp dụng từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024.
  • Mỗi nhà giao dịch chỉ có thể nhận được một lần Tiền thưởng Rồng Hạnh Phúc 200%.
  • Mỗi nhà giao dịch có thể nhận được tới $2,000.
  • Tiền thưởng được thêm vào tín dụng của tài khoản giao dịch. Tiền thưởng có giá trị trong 60 ngày để giao dịch cho đến khi đáp ứng được các điều kiện rút tiền thưởng.
  • Tiền thưởng có thể được rút sau khi giao dịch 20% số tiền thưởng theo lô điều kiện.
  • Áp dụng tại Các quy tắc và điều kiện thưởng.

Sẵn sàng để có được lợi nhuận? Yêu cầu tiền thưởng của bạn ngay bây giờ!

Yêu cầu tiền thưởng