logotype
 

Tiền Thưởng Năm Mới
của Người Hồi Giáo 200%

Chào mừng năm mới của người Hồi giáo!
Tăng khả năng giao dịch lên gấp ba lần.

 
Tăng vốn chủ sở hữu gấp 3 lần
vào bất kỳ khoản tiền gửi nào
Nhận lên đến $2,000
tiền thưởng vào tài khoản của bạn
Di chuyển tiền thưởng
đến số dư tài khoản

Cách hoạt động

Gửi tiền vào tài khoản

 

Nhận tiền thưởng 200% cho tín dụng

 

Rút tiền thưởng vào số dư tài khoản

 
Gửi tiền
 

Điều khoản thưởng

  • Khuyến mãi áp dụng từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 30 tháng 8 năm 2024.
  • Mỗi nhà giao dịch có thể nhận được một khoản Tiền thưởng Năm mới Hồi giáo 200%.
  • Mỗi nhà giao dịch có thể nhận được lên tới $2,000.
  • Tiền thưởng được thêm vào tín dụng của tài khoản giao dịch. Tín dụng sẽ hết hạn sau 60 ngày trừ khi các điều khoản rút tiền được đáp ứng.
  • Tiền thưởng có thể được rút sau khi 20% số tiền thưởng được giao dịch theo lô đủ điều kiện.
  • Các quốc gia không được nhận khuyến mãi: Philippines, Sri Lanka, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh.
  • Áp dụng tại Các Quy tắc và điều kiện chung về giảm giá và tiền thưởng.

Sẵn sàng để có được lợi nhuận? Yêu cầu tiền thưởng của bạn ngay bây giờ!

Yêu cầu tiền thưởng