logotype
Để nhận tiền thưởng
 
Nạp tiền vào tài khoản trực tiếp của bạn
 
 
Gửi yêu cầu kèm theo tên tiền thưởng và số tài khoản tới rebate@fxclearing.com hoặc nhấp vào nút Yêu cầu tiền thưởng
 
 
Nhận 200% Tiền thưởng Tết Nguyên Đán như một nguồn bổ sung cho tài khoản của bạn
Nạp tiền vào tài khoản trực tiếp của bạn
Gửi yêu cầu kèm theo tên tiền thưởng và số tài khoản tới rebate@fxclearing.com hoặc nhấp vào nút Yêu cầu tiền thưởng
Nhận 200% Tiền thưởng Tết Nguyên Đán như một nguồn bổ sung cho tài khoản của bạn
Các điều khoản tiền thưởng
  • Phần thưởng có thể được yêu cầu trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 28 tháng 2 năm 2023.
  • Mỗi nhà giao dịch có thể nhận được tối đa $2.000.
  • Tiền thưởng chỉ có thể kích hoạt trên 1 tài khoản.
  • Không áp dụng đối với tài khoản ECN Pro, MAM và Copy Trading.
  • Tiền thưởng có thể được thêm vào cùng một tài khoản nhiều lần ngay sau khi tài khoản bị hủy hoặc rút.
  • Tiền thưởng có thể rút sau khi hoàn thành doanh thu giao dịch (theo lô) bằng 20% quy mô tiền thưởng tính bằng USD.
  • Tự động hết hạn sau 90 ngày sau khi được phát hành.
  • Các quy tắc và điều kiện chung được áp dụng.