logotype
 

Ưu đãi lớn Mừng 2/9

Ngày Độc lập mang lại sự tự do tài chính! Nhận 30% tiền thưởng có thể giao dịch và bảo vệ tiền của bạn ngay cả khi rút tiền.

 
Bảo vệ giao dịch của bạn
Hỗ trợ các vị trí của bạn trong quá trình rút tiền
Rút lợi nhuận của bạn
Tự do rút lợi nhuận của bạn. Tiền thưởng của bạn sẽ bị loại bỏ theo tỷ lệ.
Rút tiền thưởng
Lên đến 2.000 đô la cho các khoản đầu tư của bạn

Làm thế nào nó hoạt động

Nạp tiền vào tài khoản của bạn với bất kỳ số tiền nào và nhận 30% tiền thưởng có thể giao dịch.

 

Giao dịch an toàn ngay cả khi rút tiền và lợi nhuận của bạn trong quá trình này.

 

Rút tiền thưởng khi bạn giao dịch 15% số tiền thưởng theo nhiều lô.

 
Gửi tiền

Ví dụ về tiền thưởng

Trong bảng này, bạn sẽ thấy cách loại bỏ tiền thưởng theo tỷ lệ hoạt động như sau:

Tiền nạp Tiền thưởng Lợi nhuận/lỗ Kích thước rút tiền có sẵn Kích thước rút tiền được yêu cầu Kích thước loại bỏ tiền thưởng
$100 30% dari $100 = $30 - $100 $50 (50% dari $100) $15 (50% dari $30)
$1,000 30% dari $1,000 = $300 +$500 $1,500 $500 (33% dari $1,500) $100 (33% dari $300)
 

Điều khoản thưởng

 • Tiền thưởng có sẵn từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9.
 • Tiền thưởng có sẵn trên tất cả các loại tài khoản.
 • Tổng giới hạn tiền thưởng cho mỗi khách hàng là $ 2.000.
 • Phần thưởng chỉ có sẵn cho khách hàng đã xác minh.
 • Mỗi khách hàng có thể nhận 30% tiền thưởng Giao dịch một lần.
 • Credit sẽ bị xóa khỏi tài khoản sau 60 ngày sau khi được thêm.
 • Credit có thể được chuyển đến số dư và rút ra khi khách hàng giao dịch 15% kích thước tiền thưởng.
 • Tiền thưởng vẫn còn nguyên trên tài khoản giao dịch trong thời gian rút tiền.
 • Bất kỳ hoạt động rút tiền hoặc chuyển tiền nội bộ nào từ tài khoản sẽ khiến tiền thưởng bị xóa theo tỷ lệ phần trăm của số tiền rút từ số dư tài khoản.
 • Tín dụng dùng để hỗ trợ các vị thế mở của khách hàng và không thể được sử dụng để tăng khối lượng giao dịch.
 • Ưu đãi chỉ áp dụng cho khách hàng Việt Nam.
 • Nếu Công ty nghi ngờ rằng khách hàng vi phạm rõ ràng các quy tắc tiền thưởng chung và các điều khoản của chương trình khuyến mãi này, và / hoặc nghi ngờ bất kỳ hành động gian lận nào khác, Công ty có quyền giải quyết theo quy định.
 • Áp dụng các điều khoản về hoa hồng, tiền thưởng chung. .

Sẵn sàng để có được lợi nhuận? Yêu cầu tiền thưởng của bạn ngay bây giờ!

Yêu cầu tiền thưởng