logotype
 

200% tiền thưởng nhân dịp năm mới

Phần thưởng năm mới này sẽ khiến bạn cực kỳ ấn tượng.
Nạp tiền vào tài khoản của bạn vào cuối tháng 2 và số tiền gửi của bạn sẽ tăng gấp ba lần.

 
+200%
tiền gửi của bạn
$2.000
tiền thưởng cho tài khoản của bạn
20%
khối lượng giao dịch để rút tiền thưởng

Cách hoạt động

Nạp tiền vào tài khoản của bạn
vào cuối tháng 2

 

Nhận 200% tiền gửi vào tài khoản của bạn

 

Rút tiền thưởng sau khi bạn hoàn thành các điều khoản rút tiền

 
Gửi tiền
 

Điều khoản thưởng

  • Khuyến mãi áp dụng từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 28 tháng 2 năm 2022.
  • Mỗi nhà giao dịch chỉ có thể nhận được 200% tiền thưởng mừng năm mới.
  • Tiền thưởng được thêm vào tín dụng của một tài khoản giao dịch. Tín dụng sẽ hết hạn sau 60 ngày trừ khi điều khoản rút tiền được đáp ứng.
  • Mỗi nhà giao dịch có thể nhận được tối đa 2.000 đô la.
  • Tiền thưởng có thể được rút sau khi 20% quy mô tiền thưởng được giao dịch trong các lô đủ điều kiện.
  • Các quy tắc và điều kiện chung được áp dụng.