logotype
Làm thế nào để nó hoạt động
 
 
Mở tài khoản Micro và đánh dấu vào "Phần thưởng chào mừng"
 
 
Giao dịch 1 lô để rút tiền thưởng.
 
 
Nạp tiền vào tài khoản ít nhất $5 và $10 sẽ được tự động thêm vào số dư của bạn
Mở tài khoản Micro và đánh dấu vào "Phần thưởng chào mừng"
Nạp tiền vào tài khoản ít nhất $5 và $10 sẽ được tự động thêm vào số dư của bạn
Giao dịch 1 lô để rút tiền thưởng
Các điều khoản thưởng
  • Tiền thưởng có sẵn trong khoảng thời gian từ ngày 8 tháng 3 đến ngày 23 tháng 4 năm 2019.
  • Phần thưởng chào mừng có sẵn cho các khách hàng mới được xác minh và chỉ có thể được nhận vào tài khoản Micro.
  • Để nhận được tiền thưởng, khách hàng nên đánh dấu vào "Phần thưởng chào mừng" khi mở tài khoản Micro.
  • Tiền thưởng chỉ có thể được nhận một lần.
  • Để nhận tiền thưởng, khoản ký gửi đầu tiên của khách hàng vào tài khoản Micro phải từ $5 đến $100.
  • Ngay khi khách hàng thực hiện gửi tiền ít nhất $5, phần thưởng $10 sẽ được tự động thêm vào số dư tài khoản của quý khách.
  • Tiền thưởng có thể được rút ra sau khi khách hàng giao dịch ít nhất 1 lô tiêu chuẩn.
  • Nếu khách hàng thực hiện rút tiền hoặc chuyển khoản nội bộ trước khi điều khoản rút tiền được đáp ứng, quý khách sẽ bị tính phí hoa hồng là $10.
  • Phần thưởng sẽ hết hạn sau 30 ngày sau khi được thêm vào số dư.
  • Áp dụng tại các quy định và điều kiện chung của việc hoàn tiền và tiền thưởng.