logotype

Volume Cash Reward

Sự kiện 3
tháng sáu 5 - tháng sáu 9, 2023

Giao dịch với khối lượng tối thiểu hàng ngày và nhận giải thưởng tiền mặt của bạn

Điều khoản chương trình

Tổng giá trị giải thưởng

$999

Kết quả hiện tại (VCR Sự kiện 3)

2023-06-09 23:00:00 (Giờ máy chủ)
Indonesia
30.60
Uzbekistan
28.10
Indonesia
21.34
Indonesia
16.42
Indonesia
16.27
Indonesia
11.06
Indonesia
8.61
Bangladesh
8.53
Indonesia
8.45
Indonesia
7.66
Indonesia
7.56
Indonesia
6.80
Nigeria
6.43
Indonesia
5.31
Indonesia
5.28
Indonesia
5.16
Indonesia
5.05
Indonesia
5.02
Indonesia
4.72
Indonesia
4.60