FXCL ຍັງໃຫ້ບໍລິການເປັນປົກກະຕິ! ພັກຢູ່ເຮືອນ ແລະ ຫາເງິນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍໆກ້ວຍ Forex×
July 01, 2019

ການປ່ຽນແປງເວລາສຳຫຼັບຄູ່ໂລຫະ

ເຖິງເທຣດເດີທຸກທ່ານ,
ເນື່ອງຈາກມີການສະຫຼອງວັນປັດປ່ອຍເອກະລາດຂອງອາເມລິກາ, ຕະຫຼາດການເທຣດທອງຄຳ ແລະ ເງິນ ຈະມີການປ່ຽນແປງໃນ ວັນທີ 4 ກໍລະກົດ 2019.
ຈະມີການປິດການເທຣດຄູ່ໂລຫະຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 4 ກໍລະກົດ ທີ່ ເວລາ 19:45 (Server time), ແລະ ຈະເປີດອີກຄັ້ງໃນວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2019 ເວລາ 1:01 ໂມງ (Server time), ໂດຍເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຕາລາງດັ່ງກ່າວນີ້.

ຈຶ່ງຂໍແຈ້ງມາຍັງທ່ານແຕ່ການປັບປ່ຽນດັ່ງກ່າວນີ້ບໍ່ມີຜົນກັບເຄື່ອງມືການເທຣດ (Forex instruments). ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຂໍໃຫ້ທ່ານປັບປ່ຽນກົນລະຍຸດການຊື້ຂາຍຕາມຕາລາງການປ່ຽນແປງດ້ານເທິງດ້ວຍ.

ດ້ວຍຄວາມປາຖະໜາດີ,
ທີມງານສະໜັບສະໜູນ FXCL