FXCL ຍັງໃຫ້ບໍລິການເປັນປົກກະຕິ! ພັກຢູ່ເຮືອນ ແລະ ຫາເງິນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍໆກ້ວຍ Forex×
logotype
June 13, 2019

ສິ້ນສຸດຂອງການສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບ MetaTrader 4 ສະບັບລຸ່ມນີ້ 1170

ຮຽນ ນັກລົງທຶນທຸກທ່ານ,

ຫຼັງຈາກວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2019, MetaTrader 4 ສ້າງ 1170 ແລະຕ່ໍາກວ່າຈະຖືກຍົກເລີກ. ເຮັດໃຫ້ເວີຊັນເກົ່າໆເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບຖານຂໍ້ມູນເພື່ອຊື້ຂາຍໄດ້.

ດັ່ງນັ້ນ, ໃຫ້ທ່ານອັບເດດໂປຼມແກຼມເປັນເວີຊັນລ້າສຸດເພື່ອທີ່ຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້.

 

FXCL Markets

ທີມງານສະໜັບສະໜູນ