FXCL ຍັງໃຫ້ບໍລິການເປັນປົກກະຕິ! ພັກຢູ່ເຮືອນ ແລະ ຫາເງິນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍໆກ້ວຍ Forex×
August 28, 2019

ການປ່ຽນແປງເວລາຊື້ຂາຍຄໍາແລະແຮ່ເງິນ

ສະບາຍດີນັກລົງທຶນ,

ເນື່ອງໃນວັນແຮງງານຂອງປະເທດສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ເວລາໃນການຊື້ຂາຍ (XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR)ຈະມີການປ່ຽນແປງໃນວັນທີ່ 2 ກັນຍາ 2019.

ເວລາໃນການຊື້ຂາຍ ຄຳແລະແຮ່ເງິນຈະປິດໄວຂຶ້ນໃນ ວັນຈັນ, 2 ກັນຍາ 2019, ເວລາ 19:45 (ຕາມເວລາເທີງກຣາຟ), ແລະຈະເປີດໃນອີກເທື່ອໜຶ່ງຕາມເວລາປົກກະຕິໃນ ວັນອັງຄານ ທີ່ 3 ກັນຍາ 2019, ເວລາ 01:01 (ຕາມເວລາເທີງກຣາຟ),

ກະລຸນານາປັບປ່ຽນແຜນການເທຣດໃຫ້ເໝາະສົມ. ສຳຫຼັບຄູ່ສະກູນເງິນ (Forex) ສາມາດຊື້ຂາຍໄດ້ຕາມເວລາປົກກະຕິ ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ.

 

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື,
ທີມງານ ຊັບພອດ FXCL