logotype
September 05, 2019

ອັບເດດໂປຣແກຣມ MT4 ເປັນເວີຊັ້ນ Build 1210

ຮຽນນັກລົງທຶນ,

ໂປຣແກຣມ MetaTrader 4 ເວີ້ຊັ້ນ Build 1210 ຈະປ່ອຍອອກມາໃໝ່ໃນຊ່ວງອາທິດນີ້

ການປ່ຽນແປງຂອງເວີ້ຊັ້ນໃໝ່ມີດັ່ງນີ້: 

  • ປັບປຸ່ງໃນສ່ວນ "Market" ແລະ "Signals" ໂດຍເວີ້ຊັ່ນໃໝ່ນີ້. ຜະລິດຕະພັນ ແລະ signal ຈະຖືກສະແດງໃວຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດເບີ່ງລາຍລະອຽດໄດ້ໃວຂຶ້ນ.
  • ຮັບຮອງ "Market", "Signals" ແລະ "Search" ໃນ Wine ທ່ານທີ່ໃຊ້ Linux ແລະ Mac OS ສາມາດເຂົ້າເຖີງ store ທີ່ມີແອັບພິເຄຊັ້ນໃຫ້ເລືອກຫຼາກຫຼາຍ ລວມໄປເຖີງການໃຊ້ບໍລິການກ໋ອບປີ້ເທຣດ
  • ປັບປຸງໃນສ່ວນຂອງການຄົ້ນຫາ access points ເມື່ອເຮັດການເຊື່ອຕໍ່ເຊີເວີ້ຂອງໂບຣກເກີ້
  • ປັບປຸງຄຳແປຂອງໂປຣແກຣມ ເຮົາໄດ້ເຮັດການປັບປຸງຄຳແປທັງ 38 ພາສາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນມີປະສົບການໃນການເທຣດທີ່ດີຂຶ້ນ
  • ແກ້ໄຂ errors ໃນ crash logs.

ກະລູນາອັບເດດໂປຣແກຣມຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນເວີຊັ້ນໃໝ່


ຂໍສະແດງຄວາມນັບຖື, 
FXCL Markets