logotype
March 31, 2019

ປະກາດແຈ້ງການໄດ້ມີການຫຼູດຄ່າສະເປຼດຂອງຄູ່ເງິນຫຼັກຫຼາຍຄູ່

ຝັນຂອງພວກເຮົາເປັນຈິງແລ້ວ ຂ່າວນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານອາດຢາກເທຣດຫຼາຍຂື້ນ ໃນຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ເມສາ 2019 ນີ້!

FXCL ມີການຫັ່ນຄ່າສະເປຼດຫຼາຍຄູ່ລວມເຖິງຄູ່ເງິນຫຼັກຕ່າງໆ ໃນສ່ວນຂອງປະເພດບັນຊີ Mini ແລະ Micro

ກາສານ ກ່ອນໜ້າ ປັດຈຸບັນ
EURUSD 2 1
GBPUSD 3 2
USDCHF 3 2
EURCHF 5 3
GBPJPY 7 4
EURJPY 4 3
NZDJPY 7 5
XAUUSD 50 45
 

ໃນການເທຣດດ້ວຍສະເປຣດຄົງທີ່ນັ້ນ ມັນຊ່ວຍໃຫ້ການເທຣດຂອງເຮົາແນ່ນອນແລະໄດ້ຮັບຄວາມໝັ່ນໃນກ່ວາສະເປຼດລອຍຕົວ.
ຍັງສົງໃສວ່າມັນຈະເປັນໄປໄດ້ໄດ້ແນວໃດແມ່ນບໍ? ມາລອງພິສູດກັນເບິ່ງດ້ວຍການເທຣດຄູ່ເງິນເຫຼົ່ານີ້

ໂບຼກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືຂອງທ່ານ
ຈາກທີມງານ FXCL