logotype
April 15, 2019

ເວລາການເທຣດຄູ່ໂລຫະມີການປ່ຽນແປງ

ເຖິງນັກລົງທຶນທຸກທ່ານ,

ເນື່ອງຈາກມີການສະຫຼອງເທດສະການ Good Friday ຢູ່ອາເມລິກາ ແລະ ກຸ່ມປະເທດເອີໂຣ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງເວລາການເທຣດຂອງຄູ່ໂລຫະດັ່ງນີ້:
ໃນວັນທີ 19 ເມສາ 2019, ຄູ່ XAUUSD, XAUEUR ແລະ XAGUSD ຈະປິດບໍ່ມີການຊື້ຂາຍ.

ການປັບປ່ຽນດັ່ງກ່າວນີ້ຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບກັບຕາລາງຄູ່ເງິນອື່ນໆ ແລະ ຈະງົດບໍລິການພຽງວັນດຽວເທົ່ານັ້ນ ໂດຍໃນວັນຕໍ່ມາຈະໃຫ້ບໍລິການຊື້ຂາຍເປັນປົກກະຕິ.

ຈົ່ງປັບກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງທ່ານໃຫ້ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງນີ້.


ຂໍໃຫ້ທ່ານເທຣດດີມີໄຊ,  
ທີມງານ FXCL