logotype
March 21, 2019

ປ່ຽນແປງເວລາ Daylight Saving Time

ສະບາຍດີ ນັກລົງທຶນ,

ເນື່ອງຈາກເວລາ Daylight Saving Time ກຳລັງຈະມີການປ່ຽນແປງ ພວກເຮົາຂໍແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າ timezone ທີ່ສະແດງໃນໂປຣແກມ MetaTrader 4 ຈະມີການອັບເດດໃນວັນທີ່ 31 ມີນາ 2019: ເຊີ່ງຈະປ່ຽນຈາກ GMT+2  ເປັນ GMT+3.

ທ່ານສາມາດເລີ່ມ ຊື້ຂາຍໄດ້ຈາມເວລາໃໝ່ນີ້ ໃນວັນຈັນທີ່ 1 ເມສາ.

ຂໍໃຫ້ທ່ານໂຊກດີໃນການຊື້ຂາຍ!
ທີມງານ  FXCL Markets