logotype
July 17, 2019

ວ້າວ ! Zero spread ທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີ Mini

ຮຽນນັກລົງທຶນ,

ໃນວັນຈັນທີ 22 ກໍລະກົດ ບັນຊີ Mini ຈະຮັບເອົາເງື່ອນໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງບັນຊີ Zero Spread ມາເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບປະໂຫຍດໃນການເທຣດ ບັນຊີ Mini ແບບໃໝ່ ຈະເປັນບັນຊີແບບ two-in-one ໃຫ້ທ່ານໄດ້ລອງໃຊ້ເງື່ອນໄຂທີ່ດີດັ່ງນີ້:

  • ສະເປຣດເທົ່າ 0
  • ການປະມວນຜົນແບບ Instant และ market
  • ສາມາດຂໍໂບນັດ 50% Tradable ໄດ້

ແລະ ອື່ນໆນຳອີກ
ຈະສາມາດເລືອກສັນຍາລັກຄູ່ເທຣດທີ່ບໍ່ມີຄ່າສະເປຣດໄດ້ແນວໃດ ? ພຽງແຕ່ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້ :

  1. ຄິກຂັວຢູ່ໜ້າຕ່າງ Market Watch ໃນໂປຣແກຣມ MT4 ແລ້ວເລືອກ Symbols/li>
  2. ໃນໜ້າຈໍທີ່ປະກົດຂຶ້ນມາ ຄິກທີ່ Zero_20 > Show
  3. ເຮັດແບບດຽວກັນນີ້ໂດຍເລືອກ Zero_40 ແລະ Zero_70 ເພື່ອສະແດງສັນຍາລັກທັງໝົດໃນໜ້າຕ່າງMarket Watch


ໃນວັນສຸກທີ 19 ກໍລະກົດ ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດເປີດບັນຊີ Zero Spread ຫຼື ໂອນເງິນລະຫວ່າງບັນຊີເທຣດໄດ້ອີກ ທ່ານໃດທີ່ມີບັນຊີ Zero Spread ຢູ່ ທ່ານຈະຍັງສາມາດໃຊ້ໄດ້ຕໍ່ໄປ


ຂໍສະແດງຄວາມນັບຖື,
ທີມຊັບພ໋ອດ FXCL