ເສິມສັກກະຍະພາບທາງການເງິນຂອງທ່ານ ມາສ້າງເງິນກັບ FXCL ໃນຊ່ວງ COVID-19×
logotype
July 08, 2019

ການຝາກເງິນສຳລັບການກ໋ອບປີ້ເທຣດຜ່ານທະນາຄານລາວ

ຮຽນນັກລົງທຶນໃນປະເທດລາວ

ທາງເຮົາໄດ້ມີການເປີດໂອກາດໃຫ້ທຸກທ່ານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການໃຊ້ບໍລິການກ໋ອບປີ້ເທຣດ

ຕໍ່ໄປນີ້ທ່ານສາມາດເປີດບັນຊີປະເພດ ECN Copytrade ໂດຍການຝາກເງິນຜ່ານທະນາຄານລາວ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍທີ່ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຝາກເງິນອີກຕໍ່ໄປ