facebook banner
logotype

ມາຮ່ວມເປັນພາດເນີ່ກັບພວກເຮົາ

FXCL Markets ມີຂໍ້ດີຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນ ເມື່ອທ່ານມາເປັນພາດເນີ່ກັບພວກເຮົາ ທ່ານສາມາດນຳສະເນີລູກຄ້າຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່.

ຂໍ້ດີເມື່ອທ່ານເປັນ Introducing Broker ກັບພວກເຮົາ:

Introducing Broker (IB)

FXCL Markets ມີການພັດທະນາໃນການຮ່ວມເປັນພາດເນີ່ 

ຢູ່ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ເອກະສານໃນການ ເຮັດການຕະຫຼາດຟຣີ ເຊີ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຂະຫຍາຍທຸລະກິດງ່າຍຂື້ນ.

ສະໝັກເປັນ IB ກັບພວກເຮົາ

ພວກເຮົາມີຂັ້ນຕອນໃນການສະມັກທີ່ງ່າຍ  ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກພຽງແຕ່ທ່ານຕື່ມຂໍ້ມູນລົງໃນ

ແບບຟອມແລະສົ່ງເອກະສານ

ຢືນຢັນຕົວຕົນທໍ່ນັ້ນ.

ຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ IB      

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄະນະ ກຳ ມະການສູງສຸດຂອງ IB, ແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນຄະນະ ກຳ ມະການສູງສຸດໃນຕະຫຼາດ Forex

 

White Label

ສຳຫຼັບພາດເນີ່ທີ່ຕ້ອງການມີແບນ ເປັນຂອງຕົນເອງສາມາດສະໝັກໄດ້ທີ່ນີ້.

Our banners

ພວກເຮົາມີແບນເນີ່ເພື່ອຊ່ວໃຫ້ທ່ານສາມາດ ເຮັດການຕະຫຼາດໄດ້ສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂື້ນ  ທ່ານສາມາດນຳແບນເນີ່ນີ້ໄປໄຊ້ຢູ່ນຳເວັບໄຊ້ ຂອງທ່ານໄດ້.

Live quotes

ທ່ານສາມາດສ້າງໂຄດສະແດງລາຄາລ່າສຸດ ຂອງຄູ່ເງິນຕ່າງໆເພື່ອນຳໄປໄຊ້ໄນເວັບໄຊ ຂອງທ່ານໄດ້.