logotype

ມາຮ່ວມເປັນພາດເນີ່ກັບພວກເຮົາ

FXCL Markets ມີຂໍ້ດີຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນ ເມື່ອທ່ານມາເປັນພາດເນີ່ກັບພວກເຮົາ ທ່ານສາມາດນຳສະເນີລູກຄ້າຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່.

ຂໍ້ດີເມື່ອທ່ານເປັນ Introducing Broker ກັບພວກເຮົາ:

Introducing Broker (IB)

FXCL Markets ມີການພັດທະນາໃນການຮ່ວມເປັນພາດເນີ່ 

ຢູ່ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ເອກະສານໃນການ ເຮັດການຕະຫຼາດຟຣີ ເຊີ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຂະຫຍາຍທຸລະກິດງ່າຍຂື້ນ.

ສະໝັກເປັນ IB ກັບພວກເຮົາ

ພວກເຮົາມີຂັ້ນຕອນໃນການສະມັກທີ່ງ່າຍ  ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກພຽງແຕ່ທ່ານຕື່ມຂໍ້ມູນລົງໃນ

ແບບຟອມແລະສົ່ງເອກະສານ

ຢືນຢັນຕົວຕົນທໍ່ນັ້ນ.

ຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ IB      

FXCL Markets ມີຄ່າຄອມມິດຊັ່ນທີ່ສູງເຖິງ 60% ຂອງ spread ເຊີ່ງຖືວ່າສູງທີ່ສຸດແຫ່ງໜຶ່ງ
ໃນຕະຫຼາດ  Forex .

 

White Label

ສຳຫຼັບພາດເນີ່ທີ່ຕ້ອງການມີແບນ ເປັນຂອງຕົນເອງສາມາດສະໝັກໄດ້ທີ່ນີ້.

Our banners

ພວກເຮົາມີແບນເນີ່ເພື່ອຊ່ວໃຫ້ທ່ານສາມາດ ເຮັດການຕະຫຼາດໄດ້ສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂື້ນ  ທ່ານສາມາດນຳແບນເນີ່ນີ້ໄປໄຊ້ຢູ່ນຳເວັບໄຊ້ ຂອງທ່ານໄດ້.

Live quotes

ທ່ານສາມາດສ້າງໂຄດສະແດງລາຄາລ່າສຸດ ຂອງຄູ່ເງິນຕ່າງໆເພື່ອນຳໄປໄຊ້ໄນເວັບໄຊ ຂອງທ່ານໄດ້.