logotype
 

ໂບນັດ 200% New Year Boom

ໂບນັດ New Year Boom ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສົດຊື່ນ ພຽງມາຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີເທຣດກ່ອນສິ້ນເດືອນມັງກອນ ແລ້ວຮັບເງິນໂບນັດເຖິງສາມເທົ່າ

 
+200%
ສຳຫຼັບການຝາກ
$2000
ໂບນັດເຂົ້າບັນຊີເທຣດ
10%
ຂອງຍອດເທຣດເພື່ອຖອນໂບນັດ

ຂັ້ນຕອນການຮັບໂບນັດ

ຝາກເງິິນກ່ອນໝົດເດືອນມັງກອນ

 

ຮັບໂບນັດເງິນຝາກ 200% ເຂົ້າຍອດເຄຣດິດ

 

ຖອນໂບນັດຫຼັງຈາກເທຣດຄົບເງື່ອນໄຂການຖອນໂບນັດ

 
ຝາກເງິນ
 

ເງືອນໄຂໂບນັດ

  • ຊ່ວງເວລາຂອງໂບນັດແມ່ນ ຕັ້ງແຕ່ 22 ທັນວາ 2020 ຈົນເຖິງ 30 ມັງກອນ 2021
  • ສາມາດຖອນໂບນັດໄດ້ລະຫວ່າງ ວັນທີ 22-23 ທັນວາ 2020 ແລະ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 4-30 ມັງກອນ 2021
  • ລູກຄ້າສາມາດຮັບໂບນັດ 200% New Year Boom ໄດ້ພຽງເທື່ອດຽວ
  • ລູູກຄ້າໜຶ່ງຄົນສາມາດຮັບໂບນັດໄດ້ສູງສຸດ 2,000$
  • ໂບນັດຈະຖືກເຕີມເຂົ້າໃນສ່ວນເຄຣດິດຂອງບັນຊີເທຣດ ໂດຍໂບນັດມີອາຍຸ 60 ວັນ ເພື່ອເທຣດຈົນຄົບເງື່ອນໄຂການຖອນໂບນັດ
  • ສາມາດຖອນໂບນັັດໄດ້ຫຼັງຈາກເທຣດຄົບຈຳນວນ qualified lot ເປັນ 10% ຂອງຍອດໂບນັດ
  • ກະລຸນາອ່ານເງືອນໄຂໂບນັດເທົ່ສໄປເພີ່ມເຕີມ

ພ້ອມທີ່ຈະຮັບກຳໄລແລ້ວບໍ? ຮ້ອງຂໍຮັບໂບນັສດຽວນີ້!

ຂໍໂບນັດ