logotype
 

200% bùng nổ năm mới

Sự bùng nổ năm mới này sẽ thổi bay tâm trí của bạn.
Hãy tài trợ cho tài khoản của bạn vào cuối tháng 1 và tiền gửi của bạn sẽ tăng gấp ba.

 
+200%
tiền gửi
$2000
tiền thưởng cho tài khoản của bạn
10%
khối lượng giao dịch để rút tiền thưởng

Cách hoạt động

Nạp tiền vào tài khoản của bạn vào cuối tháng 1

 

Nhận 200% tiền gửi vào tín dụng của bạn

 

Rút tiền thưởng sau khi bạn hoàn thành các điều khoản rút tiền

 
Gửi tiền
 

Điều khoản thưởng

  • Khuyến mãi có sẵn trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 12 năm 2020 đến ngày 30 tháng 1 năm 2021.
  • Phần thưởng có thể được yêu cầu trong khoảng thời gian từ ngày 22-23 tháng 12 năm 2020 và từ ngày 4 đến ngày 30 tháng 1 năm 2021.
  • Mỗi nhà giao dịch chỉ có thể nhận được một phần thưởng 200% cho năm mới.
  • Mỗi thương nhân có thể nhận được tới $2.000.
  • Tiền thưởng được thêm vào tín dụng của một tài khoản giao dịch. Tín dụng sẽ hết hạn sau 60 ngày trừ khi điều khoản rút tiền được đáp ứng.
  • Tiền thưởng có thể được rút sau khi 10% kích thước tiền thưởng được giao dịch trong các lô đủ điều kiện.
  • Áp dụng tại Các quy định chung của hoàn tiền và tiền thưởng.

Sẵn sàng để có được lợi nhuận? Yêu cầu tiền thưởng của bạn ngay bây giờ!

Yêu cầu tiền thưởng