logotype

ໂບນັດ Smart 100%

ເພີ່ມກຳໄລໃນການເທຣດເປັນສອງເທົ່າແລ້ວຖອນໂບນັດອອກມາໄດ້ທັນທີທີ່ທ່ານເທຣດຄົບພຽງ 20% ຂອງຍອດໂບນັດ

ເພີ່ມໄປສິດທິພາບການເທຣດເປັນສອງເທົ່າ

Smart Bonus 100% 

ຖອນໄດ້ເມື່ອເທຣດຄົບ 20% ລ໋ອດ

ຈາກຍອດໂບນັດ

 
ຂໍໂບນັດ
 

ຕົວຢ່າງການຂໍໂບນັດ

 

ຊື້ຄູ່ EURUSD, ໄດ້ກຳໄລ = 15 pips 
ຝາກເງິນ 
margin ທີ່ໃຊ້ 
Volume ເທຣດ 
ລາຄາຕໍ່ Pip 
ກຳໄລ 

ເມື່ອຮັບໂບນັດ

ປິດ 1.12150 / ເປີດ 1.12000
$500 + ໂບນັດ $500
 
$896
4 lots
$40
$600

ຄູ່ແຂ່ງ

 ກຳໄລ = 15 pips ປິດ 1.12150 / ເປີດ 1.12000
 $500 + ໂບນັດ $250
 $672
 3 lots
 $30
 $450
 

ຂໍໂບນັດ

 

ເງື່ອນໄຂໂບນັດ

  • ສາມາດຂໍໂບຣນັດໄດ້ລະຫວ່າງວັນທີ 1 ມັງກອນ 2024 — 31 ທັນວາ 2024
  • Each trader may receive up to $2,000 per month.
  • ສາມາດຂໍໂບນັດຫຼາຍໆບັນຊີເທຣດພ້ອມກັນໄດ້
  • ສາມາດຂໍໂບນັດທີ່ບັນຊີເກົ່າໄດ້ໃນກໍລະນີທີ່ໂບນັດຖືກຍົກເລີກໄປ ຫຼື ເທຣດຄົບເງື່ອນໄຂການຖອນໂບນັດແລ້ວ
  • ໂບນັດສາມາດຖອນອອກໄດ້ຫຼັງຈາກທ່ານເທຣດຄົບຂະໜາດລ໋ອດທີ່ກຳນົດໃວ້ 20% ຂອງໂບນັດເປັນເງິນໂດລາ
  • ກະລຸນາອ່ານເງື່ອນໄຂໂບນັດທົ່ວໄປເພີ່ມເຕີມ