logotype

Tiền thưởng thông minh 100%

Nhân đôi sức mạnh giao dịch của bạn và rút tiền thưởng ngay khi bạn chỉ giao dịch 5% kích thước của nó.

Nhân đôi sức mạnh giao dịch

với 100% Phần thưởng Thông minh

Chỉ giao dịch 5%

số tiền thưởng của bạn

Rút

một phần tiền thưởng

 
Yêu cầu tiền thưởng
 

Làm thế nào để nhận tiền thưởng?

 

BUY EURUSD, Lợi nhuận = 15 pip 
Tiền gửi 
Yêu cầu ký quỹ 
Khối lượng giao dịch 
Giá Pip 
Lợi nhuận 

Phần thưởng

close 1.12150 / open 1.12000
$500 + $500 tiền thưởng
 
$896
4 lô
$40
$600

Đối thủ

 Lợi nhuận = 15 pip close 1.12150 / open 1.12000
 $500 + $250 tiền thưởng
 $672
 3 lô
 $30
 $450
 

Yêu cầu phần thưởng ngay

 

Điều khoản thưởng

  • Chương trình khuyến mãi có sẵn từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021.
  • Mỗi thương nhân có thể nhận được tới 2.000 đô la.
  • Phần thưởng có thể được kích hoạt trên nhiều tài khoản cùng một lúc.
  • Phần thưởng có thể được thêm vào cùng một tài khoản nhiều lần ngay khi tài khoản trước đó bị hủy bỏ hoặc rút tiền.
  • Để chuyển một phần tiền thưởng của bạn sang số dư, hãy hoàn thành ít nhất một nửa khối lượng cần thiết.
  • Khi chuyển một phần tiền thưởng của bạn sang số dư, phần còn lại của khoản tín dụng sẽ bị hủy bỏ.
  • Áp dụng tại các quy tắc và điều kiện chung cho việc hoàn tiền và thưởng.

Sẵn sàng để có được lợi nhuận? Yêu cầu tiền thưởng của bạn ngay bây giờ!

Yêu cầu tiền thưởng