logotype

Tiền thưởng thông minh 100%

Nhân đôi sức mạnh giao dịch của bạn và rút tiền thưởng ngay khi bạn chỉ giao dịch 20% kích thước của nó.

Nhân đôi sức mạnh giao dịch

với 100% Phần thưởng Thông minh

Chỉ giao dịch 20%

số tiền thưởng của bạn

 
Yêu cầu tiền thưởng
 

Làm thế nào để nhận tiền thưởng?

 

BUY EURUSD, Lợi nhuận = 15 pip 
Tiền gửi 
Yêu cầu ký quỹ 
Khối lượng giao dịch 
Giá Pip 
Lợi nhuận 

Phần thưởng

close 1.12150 / open 1.12000
$500 + $500 tiền thưởng
 
$896
4 lô
$40
$600

Đối thủ

 Lợi nhuận = 15 pip close 1.12150 / open 1.12000
 $500 + $250 tiền thưởng
 $672
 3 lô
 $30
 $450
 

Yêu cầu phần thưởng ngay

 

Điều khoản thưởng

  • Chương trình khuyến mãi có sẵn từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.
  • Mỗi nhà giao dịch có thể nhận được lên đến $2,000 mỗi tháng.
  • Phần thưởng có thể được kích hoạt trên nhiều tài khoản cùng một lúc.
  • Phần thưởng có thể được thêm vào cùng một tài khoản nhiều lần ngay khi tài khoản trước đó bị hủy bỏ hoặc rút tiền.
  • The bonus becomes available for withdrawal after completing a trading turnover (in lots) equal to 20% of the bonus size in USD
  • Áp dụng tại các quy tắc và điều kiện chung cho việc hoàn tiền và thưởng.