logotype
March 12, 2019

Những thay đổi không chắc chắn liên quan đến Brexit chính trị

Kính thưa quý khách hàng,

Do sự không chắc chắn liên quan đến Brexit chính trị, có khả năng gia tăng đáng kể về biến động thị trường đối với các cặp giao dịch có chứa GBP, EUR, và kim loại.

Để đảm bảo các khoản tiền của khách hàng được bảo vệ, trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 3 năm 2019, chênh lệch giá có thể được mở rộng và yêu cầu ký quỹ có thể tăng đáng kể cho các công cụ GBP và EUR, trên tất cả các loại tài khoản.
Ngoài ra, công ty có thể áp đặt một hạn chế tạm thời đối với việc mở các vị trí mới trên các công cụ này.


Thị trường FXCL có quyền đưa ra các thay đổi tiếp theo đối với các điều kiện giao dịch tùy thuộc vào tình hình thị trường.

Thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến cả vị trí hiện đang mở và vị trí mới mở.
Vui lòng xem xét những thay đổi đối với các công cụ này trong khi giao dịch.

 

Trân trọng,
Đội ngũ hỗ trợ FXCL