logotype
March 21, 2019

Thay đổi thời gian ban ngày

Kính gửi các thương nhân,

Hãy chú ý rằng do thay đổi Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày, múi giờ của nền tảng MetaTrader 4 sẽ được thay đổi vào ngày 31 tháng 3 năm 2019: Thời gian máy chủ trên thiết bị đầu cuối giao dịch thị trường FXCL sẽ được thay đổi từ GMT+2 thành GMT+3.

Xin lưu ý rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến giờ mở cửa thị trường và bạn sẽ có thể bắt đầu giao dịch cùng một lúc vào thứ Hai, ngày 1 tháng 4.

Chúng tôi chúc bạn may mắn trong giao dịch!
Đội ngũ hỗ trợ FXCL