FXCL vẫn hoạt động! Ở nhà và kiếm lợi nhuận tối đa từ Forex×
 

200% bùng nổ năm mới

Sự bùng nổ năm mới này sẽ thổi bay tâm trí của bạn. Hãy tài trợ cho tài khoản của bạn vào cuối tháng 1 và tiền gửi của bạn sẽ tăng gấp ba.

 
+200% tiền gửi
$2000 tiền thưởng cho tài khoản của bạn
10% khối lượng giao dịch để rút tiền thưởng

Cách hoạt động

Nạp tiền vào tài khoản của bạn vào cuối tháng 1

 

Nhận 200% tiền gửi vào tín dụng của bạn

 

Rút tiền thưởng sau khi bạn hoàn thành các điều khoản rút tiền

 
Gửi tiền
 

Điều khoản thưởng

  • Khuyến mãi có sẵn trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 12 năm 2019 đến ngày 31 tháng 1 năm 2020.
  • Phần thưởng có thể được yêu cầu trong khoảng thời gian từ ngày 15-20 tháng 12 năm 2019 và từ ngày 2 đến ngày 31 tháng 1 năm 2020.
  • Mỗi nhà giao dịch chỉ có thể nhận được một phần thưởng 200% cho năm mới.
  • Mỗi thương nhân có thể nhận được tới $2.000.
  • Tiền thưởng được thêm vào tín dụng của một tài khoản giao dịch. Tín dụng sẽ hết hạn sau 60 ngày trừ khi điều khoản rút tiền được đáp ứng.
  • Tiền thưởng có thể được rút sau khi 10% kích thước tiền thưởng được giao dịch trong các lô đủ điều kiện.
  • Áp dụng tại Các quy định chung của hoàn tiền và tiền thưởng.