FXCL vẫn hoạt động! Ở nhà và kiếm lợi nhuận tối đa từ Forex×
logotype
 

50% tiền thưởng có thể giao dịch

Nhận 50% cho khoản tiền gửi đầu tiên của bạn và 25% cho mỗi lần gửi tiếp theo trên tài khoản Standard và Cent của bạn

 
Giao dịch an toàn
Tiền thưởng hoàn toàn có sẵn để giao dịch
Rút tiền lãi
Rút tiền lãi của bạn một cách tự do. Phần thưởng của bạn sẽ được khấu trừ tương ứng.
Sức mạnh giao dịch
Lên đến $2,000 cho đầu tư của bạn

Làm thế nào để nhận tiền thưởng?

Mở tài khoản Standard hoặc Cent mới và đánh dấu vào "Tôi muốn nhận 50% tiền thưởng"

 

Gửi tiền và tự động nhận tới $500 dưới dạng tiền thưởng 50%

 

Tự động nhận 25% tiền thưởng cho mỗi lần gửi tiếp theo

 
Mở tài khoản

Ví dụ

Sử dụng bảng dưới đây để xem phần thưởng sẽ được áp dụng cho tài khoản của bạn như thế nào.

Gửi tiền lần thứ 1 Tiền thưởng áp dụng Gửi tiền lần thứ 2 Tiền thưởng áp dụng Tổng sức mạnh giao dịch
$100 50% của $100 = $50 $100 25% của $100 = $25 $275
$500 50% của $500 = $250 $500 525% của $500 = $125 $1,375
 

Trong bảng này, phần thưởng sẽ được khấu trừ theo tỷ lệ:

Tiền gửi của bạn Số tiền thưởng Lãi/ lỗ phát sinh Kích thước rút tiền có sẵn Kích thước rút tiền yêu cầu Số tiền thưởng bị hủy
$100 50% của $100 = $50 - $100 $50 (50% của $100) $25 (50% của $50)
$1,000 50% của $1,000 = $500 +$500 $1,500 $500 (33% của $1,500) $165 (33% của $500)
 

Điều khoản thưởng

 • Kích thước tiền thưởng cho khoản tiền gửi đầu tiên vào tài khoản là 50% - lên tới $500. Kích thước tiền thưởng cho mỗi lần gửi tiếp theo vào cùng một tài khoản là 25%.
 • Để nhận phần thưởng, khách hàng phải đánh dấu vào "Tôi muốn nhận 50% tiền thưởng" khi mở một tài khoản mới.
 • Tổng tiền thưởng mà mỗi khách hàng được nhận tối đa là $2.000.
 • Phần thưởng chỉ dành cho khách hàng mới.
 • Phần thưởng chỉ được nhận vào một tài khoản.
 • Phần thưởng có thể được tích lũy trên một tài khoản.
 • Tiền thưởng sẽ được thêm vào tài khoản, sau 30 ngày nó sẽ tự động hủy.
 • Tiền thưởng không thể được chuyển vào số dư.
 • Phần thưởng vẫn còn nguyên trên tài khoản giao dịch trong thời gian rút tiền.
 • Bất kỳ việc rút tiền nào cũng sẽ gây ra việc loại bỏ tiền thưởng theo tỷ lệ phần trăm của số tiền rút từ số dư tài khoản.
 • Phần thưởng chỉ dành cho các khách hàng đã được xác minh.
 • Nếu Công ty nghi ngờ khách hàng vi phạm nghiêm trọng các quy tắc thưởng và các điều khoản của khuyến mãi này, và / hoặc nghi ngờ bất kỳ hành động gian lận nào khác, thì chúng tôi có quyền hủy phần thưởng của khách hàng và kết quả giao dịch thu được trong quá trình khách hàng tham gia chương trình khuyến mãi, theo quyết định của chúng tôi, mà không cần thông báo trước.
 • Tín dụng phục vụ hỗ trợ các vị thế mở của khách hàng và không dùng để tăng khối lượng giao dịch
 • Áp dụng tại các quy tắc chung của việc hoàn tiền và tiền thưởng.