logotype
 

Tiền thưởng bổ sung

Bạn có muốn một phần thưởng Giáng sinh đặc biệt? Trong tháng 12 này, chúng tôi có tiền thưởng từ lợi nhuận của bạn, phần thưởng này sẽ được thêm trực tiếp vào số dư của bạn

 
+ 40% vào lợi nhuận của bạn
Lên đến $ 300 trực tiếp vào số dư của bạn
Ngay lập tức có sẵn để rút tiền

Cách hoạt động

Vào tháng 12, hãy mở một tài khoản mới trong Tủ của bạn và đánh dấu vào "Tham gia chương trình khuyến mãi"

 

Kiếm tổng số tiền gửi từ $100 trở lên trong thời gian khuyến mãi

 

Vào ngày 23 tháng 12, bạn sẽ được nhận thêm 40% lợi nhuận vào số dư của bạn

 
Mở tài khoản
 

Điều khoản thưởng

 • Khuyến mãi có sẵn từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 23 tháng 12.
 • Tất cả các loại tài khoản, ngoại trừ ECN Copytrade, sẽ được tham gia chương trình khuyến mãi này.
 • Khách hàng chỉ có thể mở một Tài khoản Khuyến mãi.
 • Tất cả các điều khoản giao dịch và chính sách của Công ty áp dụng cho các loại tài khoản giao dịch thông thường cũng được áp dụng cho Tài khoản Khuyến mãi.
 • Để tham gia chương trình, Khách hàng nên mở một tài khoản giao dịch mới trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 23 tháng 12 và đánh dấu vào "Tham gia chương trình khuyến mãi".
 • Để nhận được tiền thưởng, Khách hàng nên gửi $100 vào Tài khoản Khuyến mãi trong thời gian khuyến mãi.
 • Trong thời gian khuyến mãi, Khách hàng có thể tự do gửi tiền vào Tài khoản Khuyễn mãi.
 • Chuyển tiền nội bộ vào Tài khoản Quảng cáo sẽ đóng cửa ngày 30 tháng 12.
 • Bất kỳ việc rút tiền hoặc chuyển nội bộ nào từ Tài khoản Khuyến mãi cho đến ngày 23 tháng 12 sẽ tự động loại tài khoản khỏi chương trình. Khách hàng sẽ không được tham gia chương trình khuyến mãi nữa.
 • Giao dịch trên Tài khoản Khuyến mãi sẽ có sẵn vào ngày 2 tháng 12 lúc 00:05 Giờ máy chủ.
 • Vào ngày 23 tháng 12, tất cả các vị trí mở trên Tài khoản Khuyến mãi sẽ tự động bị đóng và giao dịch sẽ bị chặn.
 • Các Khách hàng đã đạt được lợi nhuận trên Tài khoản Khuyến mãi của họ sẽ nhận thêm 40% vào số tiền lãi của họ. Tiền thưởng được cấp cho tổng lợi nhuận đạt được cho các giao dịch được thực hiện từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 23 tháng 12.
 • Chỉ các giao dịch đủ điều kiện được sử dụng trong tính toán lãi / lỗ.
 • Phần thưởng sẽ được thêm trực tiếp vào ngày 23 tháng 12 vào số dư của Tài khoản Khuyến mãi.
 • Kích thước tiền thưởng tối thiểu là $5 và tối đa là $300.
 • Vào ngày 30 tháng 12 lúc 00:05 Giao dịch thời gian của máy chủ trên Tài khoản Khuyến mãi sẽ có sẵn một lần nữa. Tất cả các điều khoản khác sẽ trở nên giống như đối với các tài khoản thông thường, bao gồm các điều khoản rút tiền và chuyển khoản nội bộ.
 • Tài khoản Khuyến mãi không thể tham gia vào bất kỳ chương trình khuyến mãi FXCL nào khác cho đến ngày 30 tháng 12.
 • Công ty có quyền xóa Khách hàng khỏi chương trình trong trường hợp Công ty nghi ngờ có bất kỳ hành vi gian lận nào, bao gồm nhưng không giới hạn, nỗ lực để một Khách hàng tham gia chương trình nhiều lần, phòng ngừa giữa Tài khoản thông thường và Khuyến mãi, một số Các khách hàng tham gia từ cùng một Địa chỉ IP, sử dụng VPS, VPN, Proxy và những người khác. Trong trường hợp Công ty nghi ngờ có gian lận, tất cả kết quả giao dịch trên Tài khoản Khuyến mãi sẽ bị hủy bỏ.
 • Áp dụng tại Quy định chung của hoàn tiền và tiền thưởng.