logotype

Volume Cash Reward

Tham gia sự kiện và nhận phần thưởng ngay

Tham gia
Thời hạn: 05.06.2023 - 09.06.2023
Sự kiện Volume Cash Reward đã kết thúc.
Vui lòng kiểm tra danh sách VCR có trên trang web của chúng tôi
 
Ngày
:
 
Giờ
:
 
Phút

Volume Cash Reward

Tham gia miễn phí mà không cần đầu tư. Hoàn thành càng nhiều lô giao dịch càng tốt trong suốt thời gian diễn ra chương trình để nhận được giải thưởng lớn nhất từ quỹ giải thưởng.

$999
Quỹ giải thưởng
1 tuần
Khoảng thời gian
Tiền mặt
Phần thưởng

Làm thế nào để nhận được giải thưởng

1

Đăng ký tài khoản Volume Cash với khoản tiền gửi ảo $100 ban đầu

 
2

Hoàn thành càng nhiều lô càng tốt mỗi ngày

 
3

Nhận phần thưởng của bạn từ quỹ giải thưởng

 
Tham gia ngay

Các điều khoản và điều kiện

  • Để tham gia sự kiện, mọi người tham gia phải mở tài khoản Volume Cash với số tiền gửi ảo ban đầu là $100.
  • Điều kiện giao dịch giống như đối với loại tài khoản Volume Cash (được nêu trong bảng So sánh Tài khoản).
  • Giải thưởng được gửi cho tất cả những người tham gia đủ điều kiện tùy thuộc vào quy mô khối lượng giao dịch của họ (Xem Điều khoản chung về Volume Cash Reward)
  • Giải thưởng được cộng vào số dư tài khoản.
  • Được phép áp dụng mọi chiến lược giao dịch.
  • Không được phép sử dụng Expert Advisors.
  • Khối lượng tổng thể tối thiểu của NHQLot mỗi ngày không được xem xét.
  • Các điều khoản chung về Volume Cash Reward được áp dụng.
 
Tham gia ngay