logotype
June 13, 2019

Kết thúc hỗ trợ cho các phiên bản MetaTrader 4 dưới 1170

Các thương nhân kính mến,

Sau ngày 1 tháng 7 năm 2019, thiết bị đầu cuối MetaTrader 4 được thiết kế dưới 1170 sẽ không còn được hỗ trợ. Thiết bị đầu cuối cũ hơn sẽ không thể kết nối với máy chủ giao dịch của nhà môi giới.

Vui lòng cập nhật thiết bị đầu cuối lên phiên bản mới nhất.

 

Thị trường FXCL

Support Team