logotype

Classic Contest

Đợt 1

tháng mười 10 - tháng mười 15, 2021

Thu lợi nhuận cao nhất từ tài khoản demo của bạn và nhận giải thưởng tiền mặt

Giải thưởng

$300
Hạng 1
$200
Hạng 2
$100
Hạng 3
$50
Hạng 4
$25
Hạng 5

Kết quả hiện tại (Classic Contest #1)

2021-12-04 15:45:57 (Giờ máy chủ)
1
Indonesia
nyuwer
$22350.00
$22350.00
$21350.00
2
Azerbaijan
Vuqar78
$2890.00
$2890.00
$1890.00
3
Bangladesh
Piash
$1426.66
$1426.66
$997.06
4
Indonesia
Eri
$1284.50
$1284.50
$284.50
5
Jordan
ekrimaforex
$1248.67
$1248.67
$248.67
6
Philippines
Tot
$745.64
$745.64
-$254.36
-
Indonesia
zammaccasoccer
$7256.75
$7539.33
$6539.33
-
Portugal
Mercedes
$3351.20
$2891.20
$1891.20
-
Nigeria
shuen
$2780.00
$3010.00
$2010.00
-
India
VEL
$2209.21
$2207.00
$1207.00
-
Indonesia
etton
$1634.29
$1810.29
$810.29
-
Indonesia
Ibel
$1464.48
$1597.80
$597.80
-
Indonesia
nitmay
$1390.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
tyas
$1256.47
$1685.70
$836.45
-
Indonesia
rendi profit hunter
$1225.70
$1225.70
$402.70
-
Malaysia
Man5457
$1214.92
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
Cibllek90
$1213.10
$1213.10
$295.70
-
Indonesia
BgJarwo
$1146.52
$1000.00
$0.00
-
Thailand
birdie
$1137.19
$1241.90
$353.50
-
Bangladesh
Asraf
$1120.90
$1060.60
$60.60
* Dữ liệu trong bảng được cập nhật 10 phút một lần