logotype

Classic Contest

Đợt 1

tháng mười 11 - tháng mười 15, 2021

Thu lợi nhuận cao nhất từ tài khoản demo của bạn và nhận giải thưởng tiền mặt

Giải thưởng

$300
Hạng 1
$200
Hạng 2
$100
Hạng 3
$50
Hạng 4
$25
Hạng 5

Kết quả hiện tại (Classic Contest #1)

2021-10-15 23:15:00 (Giờ máy chủ)
-
Philippines
$1000.00
$1000.00
$0.00
6
Philippines
Tot
$745.64
$745.64
-$254.36
-
Philippines
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Philippines
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Portugal
$3351.20
$2891.20
$1891.20
-
Russian Federation
$10.90
$10.90
$0.00
-
Russian Federation
$697.24
$1000.00
$0.00
-
Russian Federation
$0.00
$0.00
$0.00
-
South Africa
$0.80
$0.80
$65.80
-
South Africa
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
South Africa
$66.90
$66.90
$0.00
-
South Africa
$31.50
$31.50
$0.00
-
Sri Lanka
$726.46
$1000.00
$0.00
-
Tanzania
$1086.00
$1000.00
$0.00
-
Thailand
$1137.19
$1241.90
$353.50
-
Thailand
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Thailand
$1.54
$1.54
$330.50
-
Thailand
$0.20
$0.20
$0.00
-
Thailand
$254.80
$248.10
$0.00
-
Thailand
$1000.00
$1000.00
$0.00