Tăng cường tài chính. Kiếm nhiều tiền hơn với FXCL trong mùa dịch COVID-19.×
logotype

Khoản hoa hồng IB tăng thêm

Thử thách mỗi ngày và khi vượt qua đó chính là thành tựu:
nhận thêm phần thưởng khi có thành tựu

Trở thành IB

Đội ngũ FXCL đánh giá cao doanh nghiệp của bạn và muốn thưởng cho bạn một khoản hoa hồng IB lớn cho khối lượng giao dịch ngày càng cao của khách hàng. Mỗi ngày là một cơ hội mới để nhận được một khoản hoa hồng IB. Bạn sẽ nhận được một khoản hoa hồng IB lên đến 100% cho các giao dịch giới thiệu của bạn. 

Bạn sẽ nhận được một khoản hoa hồng IB lên đến 100% từ các giao dịch giới thiệu của bạn. Số tiền hoa hồng bổ sung tùy thuộc vào số lượng khách hàng đang hoạt động và tổng khối lượng giao dịch hằng ngày của họ và được tự động thêm vào số dư tài khoản giao dịch của bạn hàng ngày

Bạn có thể dễ dàng tính toán được phần trăm hoa hồng bổ sung của mình bằng bảng bên dưới:

  Số lượng khách hàng hoạt động mỗi ngày* Các lô giao dịch tối thiểu mỗi ngày, (lot)** Khoản hoa hồng IB bổ sung, (%)***
Khu vực  C 5-20 3 20
7 30
11 40
Khu vực  B 21-40 11 50
26 60
41 70
Khu vực  A 41-60 41 80
66 90
86 100

Chú thích:
*Chỉ những khách hàng có khối lượng giao dịch kết hợp hàng ngày ít nhất 0,25 lô mỗi ngày mới được tính tổng khối lượng giao dịch hàng ngày. Khách hàng chỉ được nhận khoản này trong hoa hồng IB tăng thêm.
** Để nhận thêm hoa hồng IB, vui lòng đảm bảo rằng khối lượng giao dịch hàng ngày của khách hàng đạt số lượng tối thiểu như biểu đồ trên.
*** Khoản hoa hồng IB này sẽ áp dụng cho tất cả các loại tài khoản. 

 
 

Ví dụ:

Hoạt động của các khách hàng trong hôm nay là:

  • icon user 11 khách hàng giao dịch
  •  
  • icon money-bag họ cùng nhau hoàn thành 60 lô
  •  
  • icon dollar Khoản hoa hồng IB mà họ kiếm được là 500$

Bạn đang ở Khu vực C, bạn sẽ nhận thêm 40% hoa hồng IB.

Do đó tổng hoa hồng IB của bạn sẽ là $500 + $500 * 40% = $700

Trong trường hợp bạn có thêm bất kì câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi Đội ngũ hỗ trợ.