logotype

ທຸກສິ່ງທີ່ທ່ານຖາມຫາມີທີ FXCL

FXCL ເປີດບໍລິການທົ່ວໂລກມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2006 ແລະ ໄດ້ຜ່ານພິສູດແລ້ວວ່າເປັນ “ ໂບກເກີ “ ທີ່ລູກຄ້າສາມາດໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ເຮົາຮັບຮອງວ່າການຄຸ້ມຄອງຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບເຮົາ ແລະ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະສົບຄວາມສຳເລັດຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດ

ຜົນປະໂຫຍດຫລັກບາງປະການໄດ້ຖືກດັດສົມມາເພຶ່ອຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ

 

ເພິ່ມກຳໄລທະວີຄູນດ້ວຍເງິນຈາກ FXCL ຟຣີ :

 • ເງິນຄືນເມຶ່ອທ່ານເທຣດ
  ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນຄືນສູງສຸດ 4 pip (ຕໍ່ lot) ສຳລັບອອກອໍເດີທີ່ຂາດທຶນ ໂດຍເງິນຄືນຈະເຂົ້າບັນຊີເທຣດຂອງທ່ານໂດຍຕົງດ້ວຍລະບົບຄືນອັດຕະໂນມັດ”
 • ເລເວີເຣດສູງເຖືງ 1:1000
  ດ້ວຍບັນຊີປະເພດ Cent ພ້ອມກັບຄ່າເລເວີເຣດທີ່ສູງເຖືງ 1:1000 ທ່ານຈຶ່ງສາມາດເທຣດໃນຫນ່ວຍເຊັນດ້ວຍຄວາມສ່ຽງຕ່ຳ ຫຼື ບໍ່ມີຄວາມຄວາມສ່ຽງ
 • ບັນຊີແບບບໍ່ມີຄ່າ swap

ເງຶ່ອນໄຂສະເພາະໂຕທີ່ຈະຊ່ວຍເພິ່ມກຳໄລໃຫ້ກັບທ່ານ - ພິເສດ FXCL ເທົ່ານັ້ນ:

 • ສາມາດໂອນໂບນັດໄປເປັນຍອດ Balance ໄດ້
  ໂອນສະດວກວ່ອງໄວ!
 • ບັນຊີຄ່າ spread ຄົງທີ່ - ໂດຍເລີ່ມທີ່ 0 pip
  ທ່ານສາມາດເທຣດແບບຄ່າ spread ຄົງທີ່ໄດ້ທີບັນຊີປະເພດ Cent และ Standard ຂອງເຮົານອກຈາກນີ້ທ່ານຍັງເທຣດແບບຄ່າ spread ເປັນສູນໄດ້ທີບັນຊີ Standard ອີກດ້ວຍ

ເປັນຫຍັງຕ້ອງ FXCL?

 • ຢູ່ຕະຫລາດມາຫລາຍກ່ວາ 15 ປີ
  ເຮົາໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂບກເກີມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2006 ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າໃນປະເທດຕ່າງໆທົ່ວໂລກ
 • ມີຖານລູກຄ້າທີ່ຍິນດີແລະໝັ້ນໃຈເທຣດກັບເຮົາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ!
  ລູກຄ້າຫລາຍທ່ານໄດ້ເທຣດກັບເຮົາເປັນເວລາຫລາຍປີແລະຄົງຍັງເທຣດຢູ່ ເພາະເຮົາມີເງຶ່ອນໄຂໃນການເທຣດທີ່ຫນ້າດືງດູດໃຈ
 • ໂປແກມ Exclusive IB ທີ່ໃຫ້ຜົນຕອບແທນສູງທີ່ສຸດໃນຕະຫລາດ
  ຜູ້ແນະນຳໂບກເກີເຮົາໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຕະຫລາດ
 

ນອກເໜືອຈາກນີ້ ເຮົາຍັງມີຊ່ອງທາງການຝາກຖອນເງິນທີ່ປອດໄພແລະເຊຶ່ອຖືໄດ້ຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ດ້ວຍວິທີ່ດັ່ງກ່າວ ທ່ານຈຶ່ງສາມາດຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີເທຣດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເພຶ່ອການເທຣດທີສະບາຍຂຶ້ນ

ຫາກທ່ານເລືອກ FXCL ທ່ານກໍໄດ້ເປີດປະຕູສູ່ຄວາມສຳເລັດໂດຍທີທ່ານສາມາດໄລ່ຕາມເປົ້າຫມາຍແລະໃຊ້ຊີວິດຕາມທີ່ຕ້ອງການໄດ້ແລ້ວ!

ເລືອກ FXCL ແລ້ວຮັບສິ່ງທີ່ດີທີສຸດ!