FXCL ຍັງໃຫ້ບໍລິການເປັນປົກກະຕິ! ພັກຢູ່ເຮືອນ ແລະ ຫາເງິນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍໆກ້ວຍ Forex×

ໂປຣແກມ EXCLUSIVE IB

ຂໍ້ສະເໜີສຸດພິເສດສຳຫຼັບພາດເນີ່ຄົນພິເສດ

ສະໝັກເປັນ IB

ເມື່ອມີຜົນງານສູງສຸດກໍ່ສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ສະເໜີທີ່ດີທີ່ສຸດ! ເມື່ອທ່ານຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍ IB ໄດ້ກວ້າງແລະແຂງແຮງພາຍໃນເມືອງ/ປະເທດຂອງທ່ານ ແລະພ້ອມສຳຫຼັບຄວາມສຳເລັດໃນກ້າວຕໍ່ໄປ ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນໂປຣແກມ Exclusive IB ສຳຫຼັບ ຕົວແທນໂບຣກເກີ່ (IB) ທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດໄດ້.

ຂໍ້ດີຂອງໂປຣແກມ

ໂປຣແກມນີ້ຈະມອບໂອກາດພິເສດແກ່ທ່ານໃນການພັດທະນາທຸລະກິດ IB ໃນປະເທດຂອງທ່ານພາຍໄຕ້ແບຣນ FXCL Markets ແລະເຮັດໃຫ້ເຄືອຄ່າຍ IB ຂອງທ່ານຈະເລີນເຕີບໂຕຈາກຂໍ້ດີຂອງໂປຣແກມພິເສດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເງິນພ້ອມກັບການເປີດ/ການບຳລຸງຮັກສາສຳນັກງານ
  • ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເງິນແລະການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການຕະຫຼາດ
  • ໜ້າເຟດສ່ວນຕົວຢູ່ເວັບໄຊດ໌ FXCL Markets ຫຼືຢູ່ເວັບໄຊດ໌ສ່ວນຕົວ
  • ສາມາດຈັດໂບນັດສ່ວນຕົວສຳຫຼັບສະມາຊິກຂອງທ່ານ
  • ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການສຳມະນາແລະການຈັດປະຊຸມສ່ວນຕົວ
  • ສິດທິພິເສດສຳຫຼັບເມືອງຫຼືປະເທດຂອງທ່ານ ຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງຜົນປະກອບການຂອງທ່ານ

ວິທີສະໝັກ

ກໍລະນີທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປັນຕົວແທນພິເສດຂອງພວກເຮົາ ທ່ານຈະຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາດເນີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກພວກເຮົາແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນງານໃນການເຊີນຊວນລູກຄ້າໃໝ່ໆ ພ້ອມກັບມີການຝາກເງິນເຂົ້າມາ.

ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການຮູ້ລາຍລະອຽດແລະເງື່ອນໄຂໂປຣແກມເພີ່ມເຕີມ ກາລຸນາຕື່ມແບບຟອມລຸ່ມນີ້ ແລ້ວຜູ້ຈັດການຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານໂດຍໄວ.