logotype

Classic Contest

Đợt 2

tháng mười 25 - tháng mười 29, 2021

Thu lợi nhuận cao nhất từ tài khoản demo của bạn và nhận giải thưởng tiền mặt

Giải thưởng

$300
Hạng 1
$200
Hạng 2
$100
Hạng 3
$50
Hạng 4
$25
Hạng 5

Kết quả hiện tại (Classic Contest #2)

2021-10-29 23:15:00 (Giờ máy chủ)
1
Latvia
$11290.00
$11290.00
$10290.00
2
Bangladesh
$6382.98
$6382.98
$5382.98
3
Bangladesh
$5826.00
$5826.00
$4826.00
4
Ukraine
$4009.00
$4009.00
$3009.00
5
Indonesia
$3200.00
$3200.00
$2200.00
6
Indonesia
$2571.31
$2571.31
$1571.31
7
Indonesia
$2084.49
$2084.49
$1084.49
8
Indonesia
$1905.53
$1905.53
$905.53
9
Jordan
$1887.94
$1887.94
$887.94
10
Malaysia
$1141.30
$1141.30
$141.30
11
Indonesia
$291.87
$291.87
-$708.13
13
Vietnam
$59.88
$59.88
-$940.12
14
Indonesia
$33.34
$33.34
-$966.66
15
Indonesia
$25.23
$25.23
-$974.77
16
Nigeria
$19.29
$19.29
-$980.71
17
Indonesia
$7.50
$7.50
-$992.50
18
Malaysia
$3.29
$3.29
-$996.71
19
Colombia
-$10.71
-$10.71
-$1010.71
-
Nigeria
$4004.19
$4004.19
$3004.19
-
Indonesia
$2325.24
$3004.17
$2004.17