logotype

Classic Contest

Đợt 2

tháng mười 25 - tháng mười 29, 2021

Thu lợi nhuận cao nhất từ tài khoản demo của bạn và nhận giải thưởng tiền mặt

Giải thưởng

$300
Hạng 1
$200
Hạng 2
$100
Hạng 3
$50
Hạng 4
$25
Hạng 5

Kết quả hiện tại (Classic Contest #2)

2021-10-29 23:15:00 (Giờ máy chủ)
-
Malaysia
ayz
$0.70
$0.70
-$999.30
-
Indonesia
$0.50
$0.50
-$999.50
-
Indonesia
$0.20
$0.20
-$999.80
-
Indonesia
$0.13
$0.13
-$999.87
-
Indonesia
$71.00
$71.00
-$929.00