logotype

Classic Contest

Đợt 2

tháng mười 25 - tháng mười 29, 2021

Thu lợi nhuận cao nhất từ tài khoản demo của bạn và nhận giải thưởng tiền mặt

Giải thưởng

$300
Hạng 1
$200
Hạng 2
$100
Hạng 3
$50
Hạng 4
$25
Hạng 5

Kết quả hiện tại (Classic Contest #2)

2021-10-29 23:15:00 (Giờ máy chủ)
-
Indonesia
$314.90
$224.20
-$775.80
-
Bangladesh
$185.00
$185.00
-$815.00
-
South Africa
$144.00
$144.00
-$856.00
-
Bangladesh
$135.00
$135.00
-$865.00
-
Bangladesh
$127.00
$127.00
-$873.00
-
Indonesia
$119.13
$119.13
-$880.87
-
Thailand
$107.16
$107.16
-$892.84
-
Indonesia
$100.70
$416.35
-$583.65
-
Indonesia
$100.00
$100.00
-$900.00
-
Malaysia
$97.16
$97.16
-$902.84
-
Azerbaijan
$90.00
$90.00
-$910.00
-
South Africa
$80.00
$80.00
-$920.00
-
Bangladesh
$76.62
$76.62
-$923.38
-
Azerbaijan
$75.38
$75.38
-$924.62
-
Indonesia
$74.01
$74.01
-$925.99
-
Indonesia
$73.90
$73.90
-$926.10
-
Pakistan
$72.00
$72.00
-$928.00
-
Indonesia
$71.81
$71.81
-$928.19
-
Indonesia
$71.50
$71.50
-$928.50
-
Indonesia
$70.82
$70.82
-$929.18