logotype

Classic Contest

Đợt 1

tháng mười 11 - tháng mười 15, 2021

Thu lợi nhuận cao nhất từ tài khoản demo của bạn và nhận giải thưởng tiền mặt

Giải thưởng

$300
Hạng 1
$200
Hạng 2
$100
Hạng 3
$50
Hạng 4
$25
Hạng 5

Kết quả hiện tại (Classic Contest #1)

2021-10-15 23:15:00 (Giờ máy chủ)
-
Russian Federation
$0.00
$0.00
$0.00
-
Thailand
$0.20
$0.20
$0.00
-
Bangladesh
$0.49
$0.49
$448.00
-
Indonesia
$0.66
$0.66
$1286.10
-
Indonesia
$0.66
$0.66
$7.08
-
South Africa
$0.80
$0.80
$65.80
-
Indonesia
$1.21
$1.21
-$998.79
-
Colombia
$1.41
$1.41
$813.00
-
Thailand
$1.54
$1.54
$330.50
-
Azerbaijan
$1.81
$1.81
$0.00
-
Indonesia
$3.45
$3.45
$1064.50
-
Indonesia
$3.61
$3.61
$183.18
-
Lesotho
$4.50
$4.50
$0.00
-
India
$4.66
$4.66
$0.00
-
Morocco
$5.16
$5.16
$0.00
-
Indonesia
$5.50
$5.50
$0.00
-
Kazakhstan
$5.62
$5.62
$0.00
-
Indonesia
$6.16
$6.16
$342.00
-
Indonesia
$6.29
$6.29
$90.00
-
Indonesia
$6.30
$6.30
$0.00