logotype

 

Giao diện người dùng phần mềm MAM*

Phần mềm MAM của chúng tôi rất dễ sử dụng. Làm quen với các tính năng chính và nâng cao trải nghiệm giao dịch của bạn.

 1. Để khởi chạy chương trình, hãy nhấp vào biểu tượng Chương trình MAM trên màn hình của bạn. Nếu không có, bạn có thể tìm chương trình tại đây: ‘...: \ Program Files (x86) \ Gold-i Ltd Multiple Allocation Manager.
 2. Sau khi khởi chạy, hãy điền vào một biểu mẫu đăng nhập:
   
  1. Chọn “MT4” từ danh sách thả xuống “MetaTrader Version”;
  2. Nhập “103.23.210.12:443” vào mục “Server”;
  3. Nhập số Tài khoản người quản lý của bạn vào mục "Login":
  4. Nhập mật khẩu cho Tài khoản người quản lý của bạn trong mục “Password”;
  5. Nhấn chọn "Login".
  user interface
 3. Bây giờ bạn có thể truy cập vào Phần mềm MAM.

  user interface
 4. Phía bên trái của chương trình chứa tất cả các danh mục về tài khoản Người quản lý của bạn:
  1. Tài khoản người quản lý (Chi tiết Tài khoản Chính), trong đó:
   1. Active Balance - Số dư trên tất cả các Tài khoản Nhà đầu tư hiện có sẵn để giao dịch;
   2. Total Balance - Số dư trên tất cả các Tài khoản Nhà đầu tư được kích hoạt;
  2. Phân bổ chi tiết;
  3. Phiên bản MetaTrader;
  4. Cuộn để phóng to / thu nhỏ văn bản trong cửa sổ chính;
  5. Làm mới để cập nhật dữ liệu hiển thị.
 5. Nhấp vào nút menu ở góc trên cùng bên phải để có quyền truy cập vào các tùy chọn sau:
  1. Change Language - Chọn các ngôn ngữ có sẵn;
  2. Open Log File - Tệp sẽ tự động mở trong một chương trình riêng biệt trên máy tính của bạn;
  3. Switch to Dark theme - Chọn giữa giao diện sáng hoặc tối;
  4. Refresh - Tùy chọn cập nhật dữ liệu cho việc phân bổ, đơn đặt hàng và trang chính;
  5. Log out - Sử dụng tùy chọn này để chuyển sang Tài khoản người quản lý khác;
  6. Exit - Đóng chương trình.
 6. Bây giờ chúng ta hãy xem ba phần chính trong cửa sổ hiển thị. Chúng ta sẽ bắt đầu với phần "Allocations". Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy tất cả thông tin cần thiết về Tài khoản Nhà đầu tư của mình, bao gồm kích thước đòn bẩy, số dư, vốn chủ sở hữu và ký quỹ. Ngoài ra còn có một số hành động mà bạn có thể áp dụng cho Tài khoản nhà đầu tư của mình.
  Active

  Chuyển chế độ Tài khoản Nhà đầu tư:

  Active - Tài khoản nhà đầu tư ở chế độ này nhận tất cả các khoản phân bổ được gửi từ Tài khoản người quản lý.

  Inactive - Tất cả các vị thế mở hiện tại trên Tài khoản Nhà đầu tư sẽ vẫn mở nhưng tài khoản sẽ không nhận được phân bổ mới được gửi từ Tài khoản Người quản lý. Số dư của Nhà đầu tư sẽ vẫn được hiển thị trong tổng số dư của Người quản lý.

  Tùy chọn này cho phép bạn xác định Số dư Hoạt động có sẵn để giao dịch trên Tài khoản người quản lý của bạn.

  Đảm bảo sử dụng tùy chọn “Apply Changes” được mô tả trong bảng này trước khi nhấn nút “Refresh”, nếu không các thay đổi sẽ không được lưu.

  Enabled

  Sử dụng nút này để Bật hoặc Tắt Tài khoản Nhà đầu tư:

  Enabled - Số dư của Tài khoản Nhà đầu tư được bao gồm vào số dư của Tài khoản Chính. Tài khoản vẫn ở trong nhóm Chính và sẽ nhận được phân bổ tùy thuộc vào chế độ Hoạt động / Không hoạt động của nó (xem ở trên).

  Disabled - Tài khoản Nhà đầu tư bị loại trừ khỏi nhóm Chính và số dư không được hiển thị trên Tài khoản chính. Tài khoản sẽ không còn nhận được phân bổ bất kể chế độ Hoạt động / Không hoạt động (xem ở trên).

  Tùy chọn này cho phép bạn quyết định Tài khoản Nhà đầu tư nào nên tham gia vào giao dịch hiện tại và tương lai.

  Đảm bảo sử dụng tùy chọn “Apply Changes” được mô tả trong bảng này trước khi nhấn nút “Refresh”, nếu không các thay đổi sẽ không được lưu.

  Risk Multiplier

  Tùy chọn đặt tỷ lệ phần trăm cổ phần trên Tài khoản Nhà đầu tư. Hệ số được đặt từ 1 đến 50, với gia số 0,1. Hệ số nhân càng cao, rủi ro trên Tài khoản nhà đầu tư càng cao.

  Ví dụ:
  Tài khoản Chính có hai Tài khoản Nhà đầu tư với vốn chủ sở hữu $1000.
  Nhà đầu tư 1 Hệ số rủi ro - 1
  Nhà đầu tư 2 Hệ số rủi ro - 3

  Tài khoản nhà đầu tư 1 Tỷ lệ cổ phần: (1000.00 * 1) / [(1000 * 1) + (1000 * 3)] = 1000 / 4000 = 0.25 = 25%
  Tài khoản nhà đầu tư 2 Tỷ lệ cổ phần: (1000.00 * 3) / [(1000 * 1) + (1000 * 3)] = 3000 / 4000 = 0.75 = 75%

  Expand

  Sử dụng các mũi tên nhỏ ở góc trên cùng bên phải của phần Phân bổ, bạn có thể thu gọn hoặc mở rộng thông tin về Tài khoản nhà đầu tư.

  Client Count

  Một số bên cạnh tiêu đề "Allocations" hiển thị số Tài khoản Nhà đầu tư của bạn.

  Select All

  Để áp dụng các thay đổi cho nhiều Tài khoản Nhà đầu tư, hãy tích chọn các ô trống ở bên trái. Bạn có thể chọn tất cả các Nhà đầu tư cùng một lúc bằng cách chọn ô “Select All”.

  Toggle Activation

  Nút này chỉ khả dụng khi bạn chọn nhiều Tài khoản Nhà đầu tư. Tùy chọn hiển thị nếu có bất kỳ tài khoản nào Không hoạt động. Nút chuyển đổi được đặt thành “On” nếu tất cả tài khoản đang Hoạt động. Nếu một hoặc nhiều tài khoản không hoạt động, nút chuyển đổi sẽ được đặt thành “Off”.

  Toggle Enabled

  Tùy chọn này chỉ khả dụng khi bạn chọn nhiều Tài khoản Nhà đầu tư. Khi tất cả các Tài khoản Nhà đầu tư đã chọn đều hoạt động, tùy chọn sẽ vô hiệu hóa chúng. Nếu bất kỳ tài khoản nào bị Vô hiệu hóa, thì nút chuyển đổi sẽ kích hoạt chúng trước tiên.

  Apply Changes

  Sử dụng nút này để áp dụng bất kỳ thay đổi nào bạn đã thực hiện trong phần Allocation.

  Configure…

  Sử dụng tùy chọn này để hiển thị hoặc ẩn bất kỳ cột nào trong phần này.

  Lot Factor

  Giá trị này có thể được đặt thành bất kỳ giá trị nào trong khoảng từ 1 đến 1000, với gia số là 1. Tùy chọn chỉ khả dụng khi sử dụng phương pháp phân bổ Lô và xác định cách tính phân bổ trong chế độ này.

 7. Phần “Master Orders” ở giữa cung cấp đầy đủ dữ liệu về tất cả các vị thế mở của bạn bao gồm giá và thời gian mở, công cụ giao dịch, loại mua / bán, mức SL và TP, v.v. Ngoài ra, bạn có thể áp dụng một số hành động cho các vị trí của mình .
  Expand

  Sử dụng các mũi tên nhỏ ở góc trên cùng bên phải của phần Master Orders, bạn có thể thu gọn hoặc mở rộng thông tin về các vị trí hiện tại của mình.

  Master Orders Count

  Một số bên cạnh tiêu đề "Master Orders" hiển thị số vị trí đang mở của bạn.

  Get Orders

  Tùy chọn này thu thập thông tin về các vị thế mới nhất trên Tài khoản người quản lý.

  Configure…

  Sử dụng tùy chọn này để hiển thị hoặc ẩn bất kỳ cột nào trong phần này.

 8. Phần “Sub Orders for Master Order” ở dưới cùng hiển thị danh sách tất cả các vị thế đang mở trên Tài khoản nhà đầu tư cho một lệnh cụ thể trên Tài khoản người quản lý được chọn trong phần “Master Orders” ở trên. Danh sách các tùy chọn có sẵn trong bảng dưới đây:
  Expand

  Sử dụng các mũi tên nhỏ ở góc trên cùng bên phải của phần Sub Orders for Master Order, bạn có thể thu gọn hoặc mở rộng thông tin về các vị trí đang mở trên Tài khoản nhà đầu tư.

  Sub Orders Count

  Một số bên cạnh tiêu đề "Sub Orders for Master Order" hiển thị số vị trí đang mở cho đơn hàng đã chọn trên Tài khoản người quản lý.

  Configure…

  Sử dụng tùy chọn này để hiển thị hoặc ẩn bất kỳ cột nào trong phần này.

 9. Bạn có thể xem nhiều Tài khoản người quản lý cùng một lúc. Để làm điều đó, chỉ cần mở một cửa sổ Chương trình MAM mới bằng cách nhấp đúp vào biểu tượng chương trình trên màn hình của bạn.
 10. Lưu ý rằng giao diện người dùng không tự động làm mới. Đảm bảo thường xuyên nhấn nút “Refresh” để xem thông tin cập nhật. Nếu bạn áp dụng bất kỳ thay đổi nào, hãy luôn sử dụng tùy chọn “Apply Changes” trước khi làm mới chương trình, nếu không các thay đổi sẽ bị mất.

* Phần mềm MAM - Phần mềm quản lý đa tài khoản