facebook banner
logotype
Back to list

ວິທີການເທຣດຄວບຄູ່ໄປກັບວຽກປະຈຳ

8:09 6 ມ.ກ. 2020
462
Trading Psychology

ເຮົາທັງຫມົດເຄີຍໄດ້ຍິນເລື່ອງລາວຂອງຄົນທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການເທຣດຟໍເຣັກເຊິ່ງເທຣດເປັນອາຊີບ ເຊິ່ງແທ້ໆແລ້ວເທຣດເດີສ່ວນໃຫຍ່ນັ້ນເຮັດການເທຣດຄວບຄູ່ໄປກັບການເຮັດວຽກປະຈຳ ແລະ ການຮຽນນຳອີກ

ການເຮັດຫລາຍຢ່າງໃນເວລາດຽວກັນເປັນສິ່ງທ້າທ້າຍ ບໍ່ທຸກຄົນທີ່ສາມາດຫາຈຸດສົມດຸນລະຫວ່າງສອງສິ່ງນີ້ໄດ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ມີເທັກນິກບໍ່ຫລາຍທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າປະສົບຄວາມສຳເລັດທັງສອງຢ່າງໃນເວລາດຽວກັນໄດ້

ຈິງຈັງກັບອາຊີບເທຮດຟໍເຣັກ

ຖ້າເຈົ້າວາງແຜນທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການເທຣດ ເຈົ້າຕ້ອງຄິດວ່າການເທຣດນັ້ນເປັນອາຊີບທີສອງ ຖ້າເຈົ້າຄິດວ່າການເທຣດຟໍເຣັກເປັນພຽງງານອະດິເຣດ ເຈົ້າຈະບໍ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫລາຍເທົ່າທີຄວນ ການເທຣດຕ້ອງໃຊ້ຄວາມສົນໃຈແລະຄວາມພະຍາຍາມເປັນຢ່າງສູງ ໂດຍສະເພາະຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນສຶກສາຂໍ້ມູນແລະຮຽນຮູ້ວິທີການເທຣດ

ຖ້າເຈົ້າມີຄວາມຕັ້ງໃຈແລ້ວ ການເທຣດຟໍເຣັກຈະສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ເຈົ້າ ແລະ ໃນທີ່ສຸດເຈົ້າກໍຈະມີລາຍໄດ້ຈາກການເທຣດເປັນລາຍໄດ້ຫລັກ ແຕ່ຕອນນີ້ເຈົ້າຈະຕ້ອງພະຍາຍາມຫາຈຸດສົມດຸນໃຫ້ໄດ້ກ່ອນ

ເລຶອກການເທຮດທີ່ເຫມາະສົມ

ຕາມທີ່ເຈົ້າຮູ້ ການເທຣດແຕ່ລະປະເພດຕ້ອງການເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຈົ້າຄວນປະເມີນວ່າເຈົ້າມີເວລາເທຣດຈັກຊົ່ວໂມງໃນແຕ່ລະມື້ ເຈົ້າສາມາດເລຶອກການເທຣດດັ່ງນີ້:

  • ເລຶອກການເທຣດແບບເດເທຣດຫຼືສະວິງເທຣດ ຖ້າເຈົ້າມີເວລາເທຣດ 1ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້
  • ເຈົ້າສາມາດເທຣດແບບ scalping ໄດ້ຖ້າເຈົ້າມີເວລາ 2-3 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້

ຈັດການເວລາຢ່າງເມາະສົມ

ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການເທຣດຄືການເຮັດຕາມແຜນທີ່ອອກແບບໄວ້ຢ່າງດແລ້ວ ຖ້າເຈົ້າໃຊ້ເວລາສ່ວນໃຫຍ່ໄປກັບການເຮັດວຽກປະຈຳ ນີ້ອາດເປັນທາງດຽວຂອງເຈົ້າ ເມຶ່ອເຈົ້າມີເວລາວ່າງເຊັ່ນ ລະຫວ່າງທ້າຍອາທິດ ໃຫ້ເຈົ້າວາງແຜນການເທຣດແລະໃນລະຫວ່າງມື້ເຮັດວຽກ ເຈົ້າມີແຕ່ເຮັດຕາມແຜນທີ່ເຈົ້າວ່າງໄວ້ເທົ່ານັ້ນ

ແລະໃນທ້າຍອາທິດຕໍ່ໄປ ໃຫ້ເຈົ້າປະເມີນຜົນການເທຣດແລະປັບປ່ຽນແຜນຖ້າເຈົ້າຈຳເປັນ

ຈົດບັນທຶກການເທຣດ

ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ເຈົ້າສາມາດຈື່ລາຍລະອຽດຂອງທຸກການເທຣດໄດ້ ໂດຍສະເພາະເທຣດເດີທີ່ຈະຕ້ອງມີການປ່່ຽນຄວາມຄິດລະຫວ່າງວຽກປະຈຳກັບການເທຣດຢູ່ຕະຫລອດເວລາ ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າຈະສາມາດປະເມີນຜົນແລະປ່ຽນແປງແຜນການເທຣດໄດ້ແນວໃດ ? ໃຫ້ເຈົ້າເລີ່ມຈົດບັນທຶກການເທຣດ

ໃນຊ່ວງທ້າຍອາທິດຫຼືຊ່ວງເວລາວ່າງເຈົ້າສາມາດເຮັດການວິເຄາະປະຫວັດການເທຣດຂອງເຈົ້າແລະປັບປ່ຽນແຜນການເທຣດໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ

ຈັດລຳດັບໃຫ້ຖືກຕ້ອງ

ຖ້າເຈົ້າວາງແຜນການເຮັດວຽກຫຼືການຮຽນຄວບຄູ່ກັບຟໍເຣັກ ເຈົ້່າອາດບໍ່ເຫຼືອເວລາສຳລັບຄວາມບັນເທີງ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າເຈົ້າຄວນຈະຖິ້ມສັງຄົມຂອງເຈົ້າ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຈົ້າຄວນກວດສອບການຈັດລຳດັບແລະປ່່ຽນພຶກຕິກຳບາງຢ່າງ ດັ່ງນີ້:

  • ຖ້າເມຶ່ອກ່ອນເຈົ້າເຄີຍໄປເຮັດວຽກໂດຍການຢ່າງເພຶ່ອດື່ມດຳກັບຄວາມສົດຊື່ນຍາມເຊົ້າ ເຈົ້າຄວນໃຊ້ການຢ່າງເດີນທາງຂອງເຈົ້າຕາມທາງສາທາລະນະໄປວຽກແລ້ວໃຊ້ເວລາວ່າງເພຶ່ອການເທຣດ
  • ຖ້າເຈົ້າເຄີຍໃຊ້ເວລາຄືນວັນສຸກກັບຫມູ່ເພື່ອນຫຼືການອອກເດດ ເຈົ້າອາດເລີ່ມຍົກເລີກນັດຫນຶ່ງຫຼືທັງສອງຢ່າງເພຶ່ອຟໍເລຣັກຈາກນັ້ນ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຈົ້າຈະເຫັນຜົນແລະດຳເນີນຕໍ່ໄປ

ໃຊ້ Stop Loss และ Pending Orders

ຖ້າວຽກຫລາຍເຈົ້າອາດບໍ່ມີເວລາພໍທີ່ຈະຖ້າການຕັ້ງຄ່າການເທຣດທີ່ເຫມາະສົມຫຼືແມ້ແຕ່ການຄວບຄຸມອໍເດີເປີດຢູ່ໄດ້ ນັ້ນຄືເຫດຜົນທີ່ເຈົ້າຄວນໃຊ້ອໍເດີຮູບແບບພິເສດ ດັ່ງນີ້:

  1. Stop Loss ເພຶ່ອຄວບຄຸມການຂາດທຶນທີ່ເຈົ້າສາມາດຮັບມືໄດ້
  2. Pending order ເພຶ່ອເປີດອໍເດີໃນເວລາທີ່ຖືກຕ້ອງ ໃນເວລາທີ່ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຢູ່ຫນ້າຈໍ

ວາງແຜນມື້ຂອງເຈົ້າ

ບັງເອີນແຜນການເທຮດອາດບໍ່ມີປະສິດທິພາບພໍສຳລັບການເຮັດວຽກສອງຢ່າງພ້ອມກັນ ເຈົ້າຈຶ່ງຕ້ອງວາງແຜນມື້ຂອງເຈົ້າ ວິທີນີ້ເຈົ້າຈະຮູ້ຊັດເຈນວ່າ ຕອນໃດທີ່ເຈົ້າຄວນເປີດກຼາບແລະຕອນໃດເຈົ້າຄວນອອກຈາກບ້ານໄປເຮັດວຽກປະຈຳ

ຈື່ໄວ້ວ່າມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍສຳລັບເຈົ້າ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຖ້າເຈົ້າວາງເປົ້າຫມາຍທີ່ເຫມາະສົມ ເຈົ້າກໍຈະມີໂອກາດສຳເລັດໃນແຕ່ລະດ້ານ ຄວນຕັ້ງໃຈຢ່າງເຕັມທີສຳລັບທຸກວຽກງານແຕ່ກໍຢ່າລືມເລື່ອງຂອງໂຕເຈົ້າ ຈົ່ງແນ່ໃຈວ່າໄດ້ນອນລັບຢ່າງພຽງພໍ ຖ້າໄດ້ພັກຜ່ອນເຈົ້າຈະຟື່ນຟູຄວາມແຂງແຮງເພ່ຶບັນລຸເປົ້າຫມາຍໄດ້

Popular articles

Stay tuned for the latest FXCL stories

ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ ຊ່ວງເວລາເທຣດ ຊ່ວງເວລານິວຍຼອກ ຊ່ວງເວລາເອເຊຍ non-farm payrolls ມັດຕິອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ທະນາຄານກາງ Forex trading day trading charts 1-hour chart 4-hour chart trading journal trading style trading setup stop-hunting false signal ການເທຣດ ຟຼໍເຣດ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອາຈານ ສະວີງເທຣດ ສະວິງເທຣດ ເດເທຣດ ຂ່າວອອກ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳສຳລັບການເທຣດ ໂບນັດ ໂບນັດ tradable ໂບນັດບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນ ໂບນັດເງິນຝາກ ເງິນຄືນ ການສຶກສາດ້ານຟໍເຣັກ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫນັງສືຟໍເຣັກ ກຼາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດ ຟຼໍເຣັກ trailing Stop ຄ່າຄວາມສຳພັນຄູ່ເທຣດ Correlation Matrix EURUSD EURJPY การตั้งค่าการเทรด RSI Overbought/Oversold ກຣາບຮູບຄ້ອນ doji ເລີ່ມຕົ້ນ ກຣາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດສະວີງ pending order ສະພາບຄ່ອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນເທຣດ ແນວໂນ້ມຫລັກ ຕະຫລາດເອເຊຍ ຕະຫລາດລອນດອນ ຕະຫລາດນິວຢ໌ອກ ຄ່າສະເປຣດ slippage gap ການປະມວນຜົນອໍເດີ requote ໂດລ້າສະຫະລັດ ໂຣບ ການເທຣດຫລາຍເກີນໄປ ການເທຣດເດໂມ້ ຫຸ່ນຍົນຊ່ວຍເທຣດ ຄູ່ເທຣດ ຊ່ວງການເທຣດ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດລອນດອນ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດເອເຊຍ ທະວິດເຕີ ທຳ ຢູ່ໂຣບ ໂດລ້າແຄນນາດາ ໂດລ້າອາເມຣິກາ ເຢັນ ຢີ່ປຸ່ນ ເປໂຊເມັກຊິໂກ ສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນເທຣດ Fed ຈີນ ຂ່າວເສດຖະກິດ ສົງຄາມສະກຸນເງິນ ເວລາເທຣດເອເຊຍ USA ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຂໍ້ຕົກລົງການເທຣດ
ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ ຊ່ວງເວລາເທຣດ ຊ່ວງເວລານິວຍຼອກ ຊ່ວງເວລາເອເຊຍ non-farm payrolls ມັດຕິອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ທະນາຄານກາງ Forex trading day trading charts 1-hour chart 4-hour chart trading journal trading style trading setup stop-hunting false signal ການເທຣດ ຟຼໍເຣດ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອາຈານ ສະວີງເທຣດ ສະວິງເທຣດ ເດເທຣດ ຂ່າວອອກ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳສຳລັບການເທຣດ ໂບນັດ ໂບນັດ tradable ໂບນັດບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນ ໂບນັດເງິນຝາກ ເງິນຄືນ ການສຶກສາດ້ານຟໍເຣັກ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫນັງສືຟໍເຣັກ ກຼາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດ ຟຼໍເຣັກ trailing Stop ຄ່າຄວາມສຳພັນຄູ່ເທຣດ Correlation Matrix EURUSD EURJPY การตั้งค่าการเทรด RSI Overbought/Oversold ກຣາບຮູບຄ້ອນ doji ເລີ່ມຕົ້ນ ກຣາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດສະວີງ pending order ສະພາບຄ່ອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນເທຣດ ແນວໂນ້ມຫລັກ ຕະຫລາດເອເຊຍ ຕະຫລາດລອນດອນ ຕະຫລາດນິວຢ໌ອກ ຄ່າສະເປຣດ slippage gap ການປະມວນຜົນອໍເດີ requote ໂດລ້າສະຫະລັດ ໂຣບ ການເທຣດຫລາຍເກີນໄປ ການເທຣດເດໂມ້ ຫຸ່ນຍົນຊ່ວຍເທຣດ ຄູ່ເທຣດ ຊ່ວງການເທຣດ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດລອນດອນ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດເອເຊຍ ທະວິດເຕີ ທຳ ຢູ່ໂຣບ ໂດລ້າແຄນນາດາ ໂດລ້າອາເມຣິກາ ເຢັນ ຢີ່ປຸ່ນ ເປໂຊເມັກຊິໂກ ສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນເທຣດ Fed ຈີນ ຂ່າວເສດຖະກິດ ສົງຄາມສະກຸນເງິນ ເວລາເທຣດເອເຊຍ USA ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຂໍ້ຕົກລົງການເທຣດ