facebook banner
logotype
Back to list

ເລເວີເຣດຈາກ A ຮອດ Z

13:11 1 ພ.ຈ. 2019
570
Forex trading

ອາດເບີ່ງຄືບໍ່ມີແມ່ນຄວາມຈີງ ແຕ່ຄວາມສາມາດໃນການເລືອກຂະໜາດຂອງເລເວີເຣດໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຂອງທ່ານນັ້ນສາມາດມີບົດບາດສຳຄັນກັບອານາຄົດການເທຣດຂອງທ່ານ ການເຮັດໃຫ້ຕົວເລືອກນີ້ແຍກອອກຈາກລາຍການເທຣດແຕ່ລະລາຍການເປັນສີ່ງສຳຄັນຫຼາຍ ແລະ ເມື່ອທ່ານຮູ້ວິທີຄວບຄຸມແລ້ວ ທ່ານຈະສາມາດຫຼຸດຈຳນວນການຂາດທຶນໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ ແລະ ເພີ່ມກຳໄລຢ່າງມີປະສິດທິພາບໄດ້

ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາບອກໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບເລເວີເຣດແມ່ນຫຍັງ ເປັນຫຍັງທ່າຍຕ້ອງໃຊ້ມັນ ແລ້ວຄວນໃຊ້ແນວໃດໃຫ້ເໝາະສົມ

ເລເວີເຣດແມ່ນຫຍັງ ?

ມີເງິນເປັນພັນລ້ານເທຣດໃນຕະຫຼາດທຸກມື້ ການເທຣດຈະຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງ lot ໂດຍ 1 standard lot ເທົ່າກັບ $100,000 ເຊີ່ງວ່າເທຣດເດີທຸກຄົນຈະສາມາດລົງທຶນດ້ວຍເງິນແທ້ໃນຈຳນວນເງິນເທົ່ານີ້ ຫຼື ບໍ່ ?

ປັດຈຸດບັນมี ມີໂບຣກເກີ້ທີ່ໃຫ້ແຕ່ລະທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປສູ່ໂລກຂອງຕະຫຼາດສະກຸນເງິນໄດ້ ທາງໂບຣກເກີ້ຈະກຽມເງິນກູ້ຢືມຮູບແບບໜື່ງໄວ້ທີ່ສາມາດເພີ່ມມູນຄ່າເງິນທຶນຂອງທ່ານໄດ້ຫຼາຍເທົ່າຕົວ ເຊີ່ງທ່ານສາມາດເປີດອໍເດີ້ເທຣດໄດ້ ນີ້ຄືພື້ນຖານຂອງເລເວີ້ເຣດ ຂະໜາດຂອງເລເວີເຣດຈະກຳນົດວ່າເງິນຂອງທ່ານຈະເພີ່ມມູນຄ່າຂຶ້ນຈັກເທົ່າ ເຊັ່ນຝາກເງິນຈຳນວນ $1,000 ແລະ ຄ່າຂອງເລເວີເຣດແມ່ນ 1:100 ທ່ານຈະສາມາດເປີດອໍເດີ້ໄດ້ໃນຈຳນວນ 1 lot ຫຼື $100,000

ຄວາມສ່ຽງຂອງການເທຣດດ້ວຍເລເວີເຣດ

ໂບຣກເກີສ່ວນໃຫຍ່ໃນທຸກມື້ນີ້່ຈະສະເໜີເລເວີເຣດຕັ້ງແຕ່ 1:1 ຫາ 1:1000 ບາງບໍລິສັດກໍ່ຮອດ 1:3000 ແຕ່ທ່ານຄວນພິຈາລະນາເຖີງຂໍ້ເສຍ ກຳໄລຂອງທ່ານຈະຂຶ້ນກັບຄ່າເລເວີເຣດຂອງທ່ານໂດຍກົງ ເລເວີເຣດສູງ ທ່ານຈະມີກຳໄລຫຼາຍ ເພະາທ່ານຈະສາມາດເປີດອໍເດີໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຖ້າການວິເຄາະການເທຣດຂອງທ່ານຜິດພາດທ່ານກໍ່ອາດຈະສູນເສຍຈຳນວນເງິນທັງໝົດພາຍໃນພິບຕາ

ມູນຄ່າຂອງແຕ່ລະ pip ຂຶ້ນຢູ່ກັບອໍເດີຂອງທ່ານ ເຊັ່ນ ທ່ານລົງທຶນ $5,000 ທ່ານເລືອກເລເວີເຣດ 1:100 ແລ້ວເປີດອໍເດີ $500,000 ຫຼື 5 standard lot ດ້ວຍຈຳນວນເງິນດັ່ງກວ່າຈຳນວນ 1 pip ກໍ່ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າກັບ $50 ຖ້າລາຄາໃນຕະຫຼາດບໍ່ເຄື່ອນທີ່ໄປໃນທິດທາງທີ່ທ່ານວິເຄາະໃວ້ລ່ວງໜ້າມັນລົງໄປ 10 ຈຸດ ທ່ານກໍ່ຈະຂາດທຶນທັນທີ $500

ເຮົາມາລອງພິຈາລະນາສະຖານະການດຽວກັນ ແຕ່ຂະໜາດເລເວີເຣດຫຼຸດລົງເປັນ 1:10 ແລ້ວລອງຈິນຕະນາການວ່າທ່ານເປີດອໍເດີທີ່ $50,000 ຈາກຕົວຢ່າງນີ້ 1 pip ມີມູນຄ່າເທົ່າ $5 ແລະ ຖ້າຕະຫຼາດເຄື່ອນໄຫວໄປທິດທາງກົນກັນຂ້າມກັບທ່ານ 10 ຈຸດ ທ່ານຈາກທຶນໄປພຽງ $50

ຖ້າຕ້ອງການຫຼຸດຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເກີນຂຶ້ນ ຄວນປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

  • ເລືອກຂະໜາດເລເວີເຣດໃຫ້ເໝາະສົມ
  • ຕັ້ງຄ່າ Stop Loss ໃວ້ສະເໝີ
  • ສ່ຽງພຽງ 1-5% ຂອງເງິນລົງທຶນໃນແຕ່ລະອໍເດີ

ວິທີການເລືອກເລເວີເຣດ?

ຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບປັດໄຈຫຼັກສອງຢ່າງນີ້:

  1. ປະລິມານການເທຣດຂອງແຕ່ລະອໍເດີ້
  2. ໄລຍະເວລາເທຣດ

ເຮົາໄດ້ເວົ້າໄປແລ້ວວ່າປະລິມານການເທຣດມີຜົນແນວໃດກັບຈຳນວນກຳໄລ/ຂາດທຶນ ໃຫ້ເບີ່ງຈຳນວນເງິນທີ່ຝາກຂອງທ່ານ ແລະ ຕັດສິນໃຈວ່າທ່ານຈະລົງທຶນຈັກເປີເຊັນໃນແຕ່ລະການເທຣດ ແລະ ຄຳນວນຄ່າເລເວີເຣດທີ່ຕ້ອງໃຊ້ໃນການເທຣດນັ້ນ

ມັນຈະງ່າຍກ່ວາດ້ວຍການເລືອກເວລາເທຣດໃຫ້ເຂົ້າກັບທ່ານ - ການເທຣດທີ່ໃຊ້ເວລາຍາວຈະໃຊ້ເລເວີເຣດທີ່ຕ່ຳລົງໄປພ້ອມ:

  • ສຳລັບການເທຣດໄລຍະສັ້ນ ສາມາດເລືອກເລເວີເຣດໄດ້ ຕັ້ງແຕ່ 1:50 ຮອດ 1:1000
  • ສຳລັບການເທຣດໄລຍະຍາວ ໂດຍສະເພາະການຖືຍາວເກີນໜື່ງມື້ ໃຫ້ໃຊ້ເລເວີເຣດ 1:50 ຫຼື ຕໍ່າກ່ວາ

ວິທີການປ່ຽນເລເວີເຮດ?

ທີ່ FXCL ທ່ານສາມາດປ່ຽນເລເວີເຣດໄດ້ຈາກ ຄາບິເນັດ ຫຼື ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ ທີມຊັບພອດ ເພື່ອເຮັດການປ່ຽນແປງໄດ້

ໃຫ້ລະມັດລະວັງວ່າຖ້າຍອດ equity ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ເລເວີເຣດຈະເຮັດການປັບລົງອັດຕະໂນມັດ ເງິນໃນບັນຊີຫຼາຍຊໍ່າໃດເລເວີເຣດກໍ່ຈະຍີ່ງລຸດລົງ ນີ້ແມ່ນການປົກປ້ອງເງິນບໍ່ໃຫ້ເກີດການສູນເສຍຫຼາຍເກີນໄປ

ສະຫຼຸບ

ເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າທ່ານຢາກຈະສ້າງໂອກາດໃນການເຮັດກຳໄລໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ ໃຫ້ອົດທົນໃວ້ ຈື່ໃວ້ວ່າການໃຊ້ເລເວີເຣດທີ່ຕໍ່າມີຂໍ້ດີດັ່ງນີ້:

  1. ຫຼຸດໂອກາດໃນການຂາດທຶນສູງ
  2. ສາມາດຕັ້ງ Stop Loss ໄດ້ວາງຂຶ້ນ

ເຮົາຫວັງວ່າບົດຄວາມນີ້ຈະຊ່ວຍທ່ານເທຣດໄດ້ດີຂຶ້ນ ຢ່າງໜ້ອຍໃນດ້ານການເລືອກເເລເວີເຣດ

Popular articles

Stay tuned for the latest FXCL stories

ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask
ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask