facebook banner
logotype
ກັບຄືນລາຍການ

ຄວາມລັບຂອງຊຸດຄວາມຄິດໃນການເທຣດທີ່ຖືກຕ້ອງ

10:42 25 ມ.ນ. 2020
830
Trading Psychology

ບາງເທຶ່ອຄວາມລັບສູ້ຄວາມສຳເລັັດກໍຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງສິ່ງທີ່ບໍ່ຄາດຝັນຫລາຍທີສຸດ ກຳໄລບໍ່ມາຫາຜູ້ເທຣດທີ່ມີຊຸດຄວາມຄິດທີ່ມີການຄິດຄຳນວນໄວ້ຫຼືມີໂຊກ ທຸກຢ່າງເລີ່ມຈາກການຄິດຢ່າງຖືກຕ້ອງຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການບັນລຸເປົ້າຫມາຍບາງຢ່າງໃນຊີວິດບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມສຳເລັດໃນຟໍເຣັກຫຼືແມ່ນຫຍັງກະແລ້ວແຕ່ເຈົ້າຕ້ອງຄົ້ນຫາດ້ວຍໂຕເອງແລະປັບເຂົ້າສູ່ທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ

ເຈົ້າມີປະຕິກິລິຍາຕໍ່ຜົນການເທຣດແນວໃດກໍຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ສະພາບໃນການເທຣດຂອງເຈົ້າຢ່າງນັ້ນ ອາລົມຫົນຫວຍບໍ່ເຄີຍມີປະໂຫຍດກັບໃຜເລີຍເຮົາມີເຄັດລັບສອງສາມຂໍ້ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າສ້າງຊຸດຄວາມຄິດໃນການເທຣດທີ່ຖືກຕ້ອງໄດ້ແນວໃດກໍຕາມສິ່ງສຳຄັນກໍຄືການຍອມຮັບຄວາມຈິງວ່າປະເດັນນີ້ເປັນເລື່ອງສຳຄັນແລະທາງແກ້ນັ້ນຄ່ອນຂ້າງກ້ວາງ

ເລີ່ມດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກຈາກພາຍໃນ

ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຮູ້ສຶກໃນຊີວິດປະຈຳວັນສົ່ງຜົນຕໍ່ການເທຣດຂອງເຈົ້າຢ່າງຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ ຢ່າງຫນ້ອຍທີ່ສຸດໃນຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນ ເມຶ່ອເຈົ້າຍັງຄວບຄຸມອາລົມບໍ່ທັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ການລົດລະດັບຄວາມຄຽດທັງຫມົດກໍຖືວ່າສຳຄັນ ທາງແກ້ນີ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບບຸກຄົນ:

  • ຕື່ນແຕ່ເຊົ້າ - ຕອນເຊົ້າເຮົາຈະມີປະສິດທິພາບແລະມີໂອກາດສຳເລັດໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ
  • ນອນໃຫ້ຫລາຍ - ການນອນຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ມຸມມອງທັງຫມົດໃນຊີວິດ
  • ລອງນັ່ງສາມະທິ - ເຈົ້າສາມາດລົດຄວາມຄຽດແລະເຝິກຊືມຊັບຂໍ້ມູນໄດ້ໄວຂຶ້ນ
  • ກຳຈັດຕົ້ນຕໍຂອງຄວາມຄຽດ - ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ດີ ຫົວຫນ້າທີບໍ່ດີເປັນຕົ້ນ
  • ຢູ່ກັບໂຕເອງໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ - ຫາສິ່ງທີ່ມັກເຮັດ ເຊັ່ນກິລາ ຢ່າງ ຟັງເພງເປັນຕົ້ນ

ເຈົ້າໄດ້ແນວຄິດແລ້ວ ເມຶ່ອເຈົ້າເປີດກຼາບຄວາມຄິດຂອງເຈົ້າຄວນປອດໂປ່ງ ແລະຈະເຮັດແບບນີ້ໄດ້ ເຈົ້າຕ້ອງຢຽວຢາຄວາມຮູ້ສຶກພາຍໃນຂອງເຈົ້າກ່ອນ

ອອກຈາກການເທຣດຢ່າງເຫມາະສົມ

ການເປີດເທຣດຕາມກົດທຸກຢ່າງນັ້ນເປັນຄວາມສຳເລັດພຽງເຄິ່ງທາງ ເຈົ້າຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າຕອນໃດຄວນຈະອອກ ທັງອອກພ້ອມກຳໄລແລະອອກທັ້ງທີ່ຂາດທຶນ

ເຮົາເຂົ້າໃຈເຈົ້າວ່າເຈົ້າຢາກໄດ້ສ່ວນທີຂາດທຶນແລະເຈົ້າກໍຫວົງວ່າອໍເດີທີ່ຂາດທຶນຈະກັບມາໄດ້ໃນທີ່ສຸດ ແຕ່ໂອກາດສຳລັບທາງນັ້ນຫນ້ອຍຫລາຍ ຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າຕອນໃດທີອໍເດີບໍ່ຄຸ້ມຄ່າແລະຮອດເວລາປິດມັນນັ້ນເປັນສິ່ງສຳຄັນ ເຈົ້າຈະສາມາດຄວບຄຸມການຂາດທຶນໄດ້

ຄືກັນກັບການເທຣດກຳໄລ ມີຫລາຍເທຶ່ອທີເຈົ້າຈະບອກວ່າເຈົ້າຮູ້ທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບຟໍເຣັກຈຶ່ງບໍ່ມີທາງມາຮອດການປິດເທຣດໃນຊ່ວງທ້າຍມື້ ອາທິດຫຼືກ່ອນມີການປະກາດຂ່າວໃຫຍ່ ຄວາມສ່ຽງທີ່ການເທຣດກຳໄລຈະກາຍເປັນຂາດທຶນນັ້ນສູງ ດັ່ງນັ້ນການເອົາຊະນະໂຕເອງແລ້ວປິດອໍເດີໃຫ້ທັນເວລາຖືເປັນສິ່ງສຳຄັນ

ຢ່າຫຍຸດຮຽນຮູ້

ຕະຫລາດມີການພັດທະນາຢູ່ຕະຫລອດ ຊ່ວງເວລາທີ່ເຈົ້າຮູ້ທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບຟໍເຣັກຈຶ່ງບໍ່ມີທາງມາຮອດ ຍິ່ງເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ຫລາຍເທົ່າໃດເຈົ້າແຮງມີຄວາມຫມັ້ນໃຈແລະຜູ້ເທຣດທີ່ມີຄວາມຫມັ້ນໃຈກໍຈະກາຍເປັນຜູ້ເທຣດທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ

ເມຶ່ອເຈົ້າຊ່ຽວຊານໃນຄວາມຮູ້ພື້ນຖານແລ້ວເຈົ້າກໍສາມາດປ່ຽນໄປສຶກສາກົນລະຍຸດການເທຣດ EA ແລະອິນດິເຄເຕີໃຫມ່ໄດ້ ເຈົ້າອາດຕິດຕາມ channelພິເສດສຳລັບຜູ້ເທຣດເພຶ່ອຟັງພອດ ແບບນີ້ ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບຂ່າວແລະການພັດທະນາລ່າສຸດແລະໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຄວາມຮູ້ນັ້ນໄດ້

ຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການຂອງຜູ້ອື່ນ

ແນ່ນອນວ່າວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຮຽນຮູ້ບາງຢ່າງກໍຄືເກັບປະສົບການດ້ວຍໂຕເອງ ແຕ່ຈະບໍ່ດີກວ່າວ່າຖ້າສາມາດຮູ້ຂໍ້ຜິດພາດຫລ່ວງຫນ້າເພຶ່ອຫລີກລ້ຽງມັນໄດ້ຫຼືກ່ຽວກັບເຄັດລັບທີ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ໄດ້ ? ຜູ້ເທຣດທຸກຄົນເດີນຕາມເສັ້ນທາງດຽວກັນ ແລ້ວເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ນຳປະສົບການຈາກຜູ້ອື່ນທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນອາຊີບຟໍເຣັກມາໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດ

ງານຂຽນທີ່ດີຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຂົ້າຮອດເຖືງຄວາມຄິດຂອງເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ຈະຊ່ວຍແນະນຳວິທີຄິດໃຫ້ກັບເຈົ້າໄດ້

ວິເຄາະປະສົບການໃນການເທຣດຂອງເຈົ້າ

ວິທີປະເມີນຜົນຂອງເຈົ້າມີພຽນການຈົດບັນທຶກຢ່າງລະອຽດ ເທຣດເດີໄດ້ສ້າງ ບັນທຶກການເທຣດ ເພຶ່ອໃຊ້ງານມາດົນແລ້ວເຄື່ອງມືນີ້ເປັນສິ່ງທີຂາດໍ່ໄດ້ສຳລັບເທຣດເດີມັນບໍ່ໄດ້ພຽງແຕ່ຊ່ວບໃຫ້ເຈົ້າກວດສອບຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງໂຕເອງເປັນສະຫລຸບທີມີປະໂຫຍດແລະຊ່ວຍພັດທະນາລະບົບການເທຣດຂອງເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນເປັນການເຝິກໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ຈັກຄວບຄຸມອາລົມນຳອີກ

ໃສ່ລາຍລະອຽດໃນການບັນທຶກຫລາຍເທົ່າໃດແຮງມີປະໂຫຍດຫລາຍເທົ່ານັ້ນຖ້າເຈົ້າຮູ້ວ່າເຈົ້າມີອາລົມເປັນແນວໃດຕອນທີ່ເທຣດຂາດທຶນແລະແມ່ນຫຍັງເປັນໂຕກະຕຸ້ນໃນອານະຄົດເຈົ້າກໍຈະຮູ້ວ່າຕອນໃດຄວນຫລີກລ້ຽງການເທຣດ

ເຮັດໃຫ້ອາລົມຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ

ເວົ້າງ່າຍໆ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຮັດເຈົ້າກະບໍ່ມີຫຍັງຕ້ອງເຮັດໃນຟໍເຣັກ ອາລົມໃນການເທຣດເປັນຄືກັບລະເບີດເວລາ ຖ້າເຈົ້າໂຊກດີໃນຕອນທຳອິດ ແຕ່ຕອນທ້າຍ ເຈົ້າອາດຈະລະເບີດແລະສູນເສຍເງິນທັງຫມົດໄດ້

ການຍອມຮັບການຂາດທຶນທີ່ຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ ພໍໆກັບເຂົ້າ່ໃຈວ່າເຈົ້າບໍ່ມີອຳນາດຄືກັບຕະຫລາດແລະມັນບໍ່ໄດ້ເປັນຫນີ້ເຈົ້າ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຄວບຄຸມອາລົມໄດ້ ແມ້ວ່າເຈົ້າເສຍເງິນເປັນຈຳນວນຫລາຍກໍບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າອໍເດີເຈົ້າຫນ້າຈະໄດ້ເງິນຄືນແລະນັ້ນກໍຢູ່ເຫນຶອການຄວບຄຸມຂອງເຈົ້າ ສິ່ງທີ່າສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຄືລະດັບຄວາມສຽງເຈົ້າເອງ ດັ່ງນັ້ນ ຈົ່ງຍອມຮັບຄວາມຈິງວ່າເຈົ້າອາດຂາດທຶນແລະເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຈົ້າຂາດທຶນເທົ່າໃດທີ່ຍອມຮັບໄດ້ ດ້ວຍວິທີຕໍ່ໄປນີ້:

  1. ຕັ້ງ Stop Loss ສະເຫມີ ເຮົາເວົ້າຊ້ຳສະເຫມີ “ສະເຫມີ” !
  2. ຕັ້ງເປີເຊັນຄວາມສ່ຽງສຳລັບແຕ່ລະອໍເດີ ຈາກຍອດບາລານທັງຫມົດ-ບໍ່ເກີນ 3%
  3. ຕັ້ງເປີເຊັນຄວາມສ່ຽງສຳລັບແຕ່ລະອໍເດີທີເປີດພ້ອມກັນ ບໍ່ເກີນ 6%
  4. ອັດຕາ risk-to-reward ຄວນເປັນຢ່າງຫນ້ອຍ 1 ຕໍ່ 2 ແລະ ratio should be at least 1 to 2 ຫຼື 1 ຕໍ່ 3 ໄດ້ແຮງດີ
  5. เເລືອກຂະຫນາດເລເວີເຣດແລະປະລິມານອໍເດີທີ່ເຫມາະສົມ

ສະຫລຸບ

ວິທີທີ່ເຈົ້າເບິ່ງຕະຫລາດເປັນສິ່ງສຳຄັນຫລາຍຖ້າເຈົ້າຢາກປະສົບຜົນສຳເລັດເຈົ້າຕ້ອງເຂົ້າໃຈວິທີເຮັດວຽກຂອງຕະຫລາດ ເຂົ້າໃຈອາລົມຂອງມັນແລະຮູ້ວ່າຕ້ອງເຮັດແນວໃດຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງມັນ ປະສົບການແລະຊຸດຄວາມຄິດທີ່ຖືກຕ້ອງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າໄດ້

ເລີ່ມຕົນທີ່ໂຕເຈົ້າຢ່າເຂົ້າເທຣດໃນຊ່ວງທີ່ມີອາລົມຢ່າໃຊ້ອາລົມຄວບຄຸມເຈົ້າຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເບິ່ງສະເພາະຕົວເລກຢູ່ເທິງກຼາບເທົ່ານັ້ນເຈົ້າກໍມີຊຸດຄວາມຄິດທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າກາຍເປັນເທຣດເດີທີ່ຈະສ້າງຄວາມສຳເລັດໃນອາຊີບຟໍເຣັກໄດ້ 10%ແລ້ວ

ບົດຄວາມຍອດນິຍົມ

ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງ FXCL

ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ ຊ່ວງເວລາເທຣດ ຊ່ວງເວລານິວຍຼອກ ຊ່ວງເວລາເອເຊຍ non-farm payrolls ມັດຕິອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ທະນາຄານກາງ Forex trading day trading charts 1-hour chart 4-hour chart trading journal trading style trading setup stop-hunting false signal ການເທຣດ ຟຼໍເຣດ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອາຈານ ສະວີງເທຣດ ສະວິງເທຣດ ເດເທຣດ ຂ່າວອອກ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳສຳລັບການເທຣດ ໂບນັດ ໂບນັດ tradable ໂບນັດບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນ ໂບນັດເງິນຝາກ ເງິນຄືນ ການສຶກສາດ້ານຟໍເຣັກ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫນັງສືຟໍເຣັກ ກຼາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດ ຟຼໍເຣັກ trailing Stop ຄ່າຄວາມສຳພັນຄູ່ເທຣດ Correlation Matrix EURUSD EURJPY การตั้งค่าการเทรด RSI Overbought/Oversold ກຣາບຮູບຄ້ອນ doji ເລີ່ມຕົ້ນ ກຣາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດສະວີງ pending order ສະພາບຄ່ອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນເທຣດ ແນວໂນ້ມຫລັກ ຕະຫລາດເອເຊຍ ຕະຫລາດລອນດອນ ຕະຫລາດນິວຢ໌ອກ ຄ່າສະເປຣດ slippage gap ການປະມວນຜົນອໍເດີ requote ໂດລ້າສະຫະລັດ ໂຣບ ການເທຣດຫລາຍເກີນໄປ ການເທຣດເດໂມ້ ຫຸ່ນຍົນຊ່ວຍເທຣດ ຄູ່ເທຣດ ຊ່ວງການເທຣດ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດລອນດອນ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດເອເຊຍ ທະວິດເຕີ ທຳ ຢູ່ໂຣບ ໂດລ້າແຄນນາດາ ໂດລ້າອາເມຣິກາ ເຢັນ ຢີ່ປຸ່ນ ເປໂຊເມັກຊິໂກ ສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນເທຣດ Fed ຈີນ ຂ່າວເສດຖະກິດ ສົງຄາມສະກຸນເງິນ ເວລາເທຣດເອເຊຍ USA ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຂໍ້ຕົກລົງການເທຣດ ເທຣດສະວິງ H1 H4 D1 ເທຣດຊື້ ເທຣດຂາຍ ລະບົບການເທຣດ ເດໂມ້ ເຊັກລີດ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳ ການຕັ້ງຄ່າການເທຣດ ເປີດອໍເດີ ອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ Default mode network ການເທຣດຟຼໍເຣກ Nonfarm Payrolls ໂດລາ ເທຣດເດີ້ລາຍວັນ ແທ່ງທຽນ ແທ່ງທຽນລາຍອາທິດ ແທ່ງທຽນລາຍວັນ engulfing candle Doji ຜູ້ເທຣດອໍເດີຂາຍ ຜູ້ເທຣດອໍເດີຊື້ ແນວໂນ້ມຂາຂຶ້ນ ແນວໂນ້ມຂາລົງ ລາຍອາທິດ ໂຣນ້າໄວຣັດ COVID-19 ການແພ່ລະບາດ ເສດຖະສາດມະຫາພາກ ຕະຫລາດ ຄ່າເງິນອ້າງອີງ CNY ບິດຄ່ອຍ ຄຳ ເຈີໂຣມ ພາເວວ ທະນາຄານກາງອາເມຣິກາ GDP ຈິດວິທະຍາການເທຣດ ຄວາມຢ້ານ ການຈັດການດ້ານການເງິນ ສັນຍານເທຣດ ຈຳນວນລ໋ອດ Stop Out ມາຈີ້ນ ທໍ່ທຶນ pip point ລາຄາເຂົ້າຊື້ Charles Dow ທິດສະດີດາວ ແນວໂນ້ມໃຫຍ່ Relative Strength Index RSI ສັນຍານ ສັນຍານການລົບກວນຂອງຕະຫລາດ oversold/overbought correction ສະວິງ M30 ພື້ນຖານ Interbank ອໍເດີ Stop order Limit order ການປະກາດຂ່າວ ບັນຊີ Standard ບັນຊີ Interbank ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສະພາບຄ່ອງ ສິ່ງທີເຮັດປະຈຳໃນການເທຣດ ກຼາບ M5 ການສຶກສາຟໍເຣັກ ຊຸດຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ຈິດວິທະຍາໃນການເທຣດ ການເທຣດຢໍເຣັກ XAUUSD ຫຍວນຈີນ flat ຢູ່ໂຣ ອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ອາເມຣິກາ ລະດັບເງິນເຟີ້ XPTUSD platinum XAGUSD silver USDCNY Chinese Yuan ຄວາມສຳພັນ ເຄື່ອງມືຄຳນວນ ສະວອບ ຊົ່ວໂມງການເທຣດ ກົນລະຍຸດທະລຸກອບ ການເທຣດຕາມແນວໂນ້ມ Buy Stop Sell Stop Average True Range ATR ໄລຍະຫ່າງ ຮຽບຮຽນ ໄລຍະຊົງໂຕ ການເທຣດທີ່ລະດັບລາຄາ งສະພາບຄ່ອງ ຂະຫນາດ lot ສະຄຣິບ ຕາຕະລາງ Excel ຈຸດເຂົ້າຊື້ ບາລານ ແອບພີເຄຊັນ ຈຸດສູງສຸດແລະຕ່ຳສຸດ Fibonacci ໂປຼແກຼມເທຣດ ໂປຼແກຼມ proxy OS Windows XP ສັນຍານການເທຣດ EA ຊຸດຄວາມຄິດການເທຣດ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ອັດຕາ risk-to-reward ການເທຣດດ້ວຍໂຕເອງ ຂໍ້ດີຂອງຟໍເຣັກ ສັນຍານການເທຣດ ການສຶກສາຟຼໍເຣັກ ທີ່ປຶກສາ ລະດັບ Fibonacci USDJPY Buy Limit ຊ່ວງເວລາຕະຫລາດເອເຊຍ Cherry Blossom stop loss take profit การเทรดການເທຣດ gap ວັດທະຈັກຕະຫລາດ mark-up mark-down ການລວມເຂົ້າກັນ distribution ການເທຣດຂາລົງ ການເທຣດຂາຂຶ້ນ ອໍເດີຍາວ ອໍເດີສັ້ນ double bottom triple bottom double top triple top ຮູບແບບສັນຍານ ວັດທະຈັກການເລືອກປະທານະທິບໍດີ ຄື້ນ Elliott ຄື້ນKondratiev ສັບສະເພາະທາງຟໍເຣັກ ราคาລາຄາ lot standard lot mini-lot micro-lot ຄູ່ຫລັກ cross pair exotic ສະກຸນເງິນຫລັກ ສະກຸນເງິນຮອງ ສັບສະເພາະທາງ ມາຈິນ Margin Call ການຂາຍ ການຊື້ ອໍເດີຊື້ ອໍເດີຂາຍ ຊື້ຂາຍ เເລເວີເຣດ
ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ ຊ່ວງເວລາເທຣດ ຊ່ວງເວລານິວຍຼອກ ຊ່ວງເວລາເອເຊຍ non-farm payrolls ມັດຕິອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ທະນາຄານກາງ Forex trading day trading charts 1-hour chart 4-hour chart trading journal trading style trading setup stop-hunting false signal ການເທຣດ ຟຼໍເຣດ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອາຈານ ສະວີງເທຣດ ສະວິງເທຣດ ເດເທຣດ ຂ່າວອອກ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳສຳລັບການເທຣດ ໂບນັດ ໂບນັດ tradable ໂບນັດບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນ ໂບນັດເງິນຝາກ ເງິນຄືນ ການສຶກສາດ້ານຟໍເຣັກ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫນັງສືຟໍເຣັກ ກຼາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດ ຟຼໍເຣັກ trailing Stop ຄ່າຄວາມສຳພັນຄູ່ເທຣດ Correlation Matrix EURUSD EURJPY การตั้งค่าการเทรด RSI Overbought/Oversold ກຣາບຮູບຄ້ອນ doji ເລີ່ມຕົ້ນ ກຣາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດສະວີງ pending order ສະພາບຄ່ອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນເທຣດ ແນວໂນ້ມຫລັກ ຕະຫລາດເອເຊຍ ຕະຫລາດລອນດອນ ຕະຫລາດນິວຢ໌ອກ ຄ່າສະເປຣດ slippage gap ການປະມວນຜົນອໍເດີ requote ໂດລ້າສະຫະລັດ ໂຣບ ການເທຣດຫລາຍເກີນໄປ ການເທຣດເດໂມ້ ຫຸ່ນຍົນຊ່ວຍເທຣດ ຄູ່ເທຣດ ຊ່ວງການເທຣດ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດລອນດອນ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດເອເຊຍ ທະວິດເຕີ ທຳ ຢູ່ໂຣບ ໂດລ້າແຄນນາດາ ໂດລ້າອາເມຣິກາ ເຢັນ ຢີ່ປຸ່ນ ເປໂຊເມັກຊິໂກ ສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນເທຣດ Fed ຈີນ ຂ່າວເສດຖະກິດ ສົງຄາມສະກຸນເງິນ ເວລາເທຣດເອເຊຍ USA ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຂໍ້ຕົກລົງການເທຣດ ເທຣດສະວິງ H1 H4 D1 ເທຣດຊື້ ເທຣດຂາຍ ລະບົບການເທຣດ ເດໂມ້ ເຊັກລີດ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳ ການຕັ້ງຄ່າການເທຣດ ເປີດອໍເດີ ອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ Default mode network ການເທຣດຟຼໍເຣກ Nonfarm Payrolls ໂດລາ ເທຣດເດີ້ລາຍວັນ ແທ່ງທຽນ ແທ່ງທຽນລາຍອາທິດ ແທ່ງທຽນລາຍວັນ engulfing candle Doji ຜູ້ເທຣດອໍເດີຂາຍ ຜູ້ເທຣດອໍເດີຊື້ ແນວໂນ້ມຂາຂຶ້ນ ແນວໂນ້ມຂາລົງ ລາຍອາທິດ ໂຣນ້າໄວຣັດ COVID-19 ການແພ່ລະບາດ ເສດຖະສາດມະຫາພາກ ຕະຫລາດ ຄ່າເງິນອ້າງອີງ CNY ບິດຄ່ອຍ ຄຳ ເຈີໂຣມ ພາເວວ ທະນາຄານກາງອາເມຣິກາ GDP ຈິດວິທະຍາການເທຣດ ຄວາມຢ້ານ ການຈັດການດ້ານການເງິນ ສັນຍານເທຣດ ຈຳນວນລ໋ອດ Stop Out ມາຈີ້ນ ທໍ່ທຶນ pip point ລາຄາເຂົ້າຊື້ Charles Dow ທິດສະດີດາວ ແນວໂນ້ມໃຫຍ່ Relative Strength Index RSI ສັນຍານ ສັນຍານການລົບກວນຂອງຕະຫລາດ oversold/overbought correction ສະວິງ M30 ພື້ນຖານ Interbank ອໍເດີ Stop order Limit order ການປະກາດຂ່າວ ບັນຊີ Standard ບັນຊີ Interbank ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສະພາບຄ່ອງ ສິ່ງທີເຮັດປະຈຳໃນການເທຣດ ກຼາບ M5 ການສຶກສາຟໍເຣັກ ຊຸດຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ຈິດວິທະຍາໃນການເທຣດ ການເທຣດຢໍເຣັກ XAUUSD ຫຍວນຈີນ flat ຢູ່ໂຣ ອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ອາເມຣິກາ ລະດັບເງິນເຟີ້ XPTUSD platinum XAGUSD silver USDCNY Chinese Yuan ຄວາມສຳພັນ ເຄື່ອງມືຄຳນວນ ສະວອບ ຊົ່ວໂມງການເທຣດ ກົນລະຍຸດທະລຸກອບ ການເທຣດຕາມແນວໂນ້ມ Buy Stop Sell Stop Average True Range ATR ໄລຍະຫ່າງ ຮຽບຮຽນ ໄລຍະຊົງໂຕ ການເທຣດທີ່ລະດັບລາຄາ งສະພາບຄ່ອງ ຂະຫນາດ lot ສະຄຣິບ ຕາຕະລາງ Excel ຈຸດເຂົ້າຊື້ ບາລານ ແອບພີເຄຊັນ ຈຸດສູງສຸດແລະຕ່ຳສຸດ Fibonacci ໂປຼແກຼມເທຣດ ໂປຼແກຼມ proxy OS Windows XP ສັນຍານການເທຣດ EA ຊຸດຄວາມຄິດການເທຣດ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ອັດຕາ risk-to-reward ການເທຣດດ້ວຍໂຕເອງ ຂໍ້ດີຂອງຟໍເຣັກ ສັນຍານການເທຣດ ການສຶກສາຟຼໍເຣັກ ທີ່ປຶກສາ ລະດັບ Fibonacci USDJPY Buy Limit ຊ່ວງເວລາຕະຫລາດເອເຊຍ Cherry Blossom stop loss take profit การเทรดການເທຣດ gap ວັດທະຈັກຕະຫລາດ mark-up mark-down ການລວມເຂົ້າກັນ distribution ການເທຣດຂາລົງ ການເທຣດຂາຂຶ້ນ ອໍເດີຍາວ ອໍເດີສັ້ນ double bottom triple bottom double top triple top ຮູບແບບສັນຍານ ວັດທະຈັກການເລືອກປະທານະທິບໍດີ ຄື້ນ Elliott ຄື້ນKondratiev ສັບສະເພາະທາງຟໍເຣັກ ราคาລາຄາ lot standard lot mini-lot micro-lot ຄູ່ຫລັກ cross pair exotic ສະກຸນເງິນຫລັກ ສະກຸນເງິນຮອງ ສັບສະເພາະທາງ ມາຈິນ Margin Call ການຂາຍ ການຊື້ ອໍເດີຊື້ ອໍເດີຂາຍ ຊື້ຂາຍ เເລເວີເຣດ