facebook banner
logotype
Back to list

ກົນລະຍຸດ 100% ສຳລັບການເທຣດຊ່ວງຂ່າວ Nonfarm Payrolls

12:30 11 ກ.ພ. 2020
184
Forex trading

ຂ່າວ Nonfarm Payrolls ຖືເປັນຂ່າວທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການເທຣດ ຕະຫຼາດຜັນຜວນຢ່າງຮຸນແຮງໃນຊ່ວງຂ່າວນີ້ປະກາດອອກມາ ທ່ານສາມາດທີ່ຈະເຮັດກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນຢ່າງມະຫາສານໃນເວລາອັນສັ້ນ

ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາເວົ້າເຸຖີງສີ່ງທີ່ສຳຄັນສອງສາມຢ່າງວ່າ: Nonfarm Payrolls ແມ່ນຫຍັງ, ແມ່ນຫຍັງຄືສີ່ງທີ່ທ່ານຄາດຫວັງຈາກຕະຫຼາດກ່ອນຂ່າວອອກ ແລະ ເວົ້າເຖີງກົນລະຍຸດການເທຣດທີ່ໄດ້ຜົນ 100%

ຄວາມໝາຍຂອງ Nonfarm Payrolls

ແມ່ນຫຍັງຄື Nonfarm Payrolls ຫຼື NFP? ແມ່ນຕົວເລກການຈ້າງງານນອກພາກກະເສດ ຈະມີຢູ່ປະມານ 500 ຂະແໜງ ເຊັ່ນ ຂະແໜງການຄ້າ, ກໍ່ສ້າງ, ໝໍ, ການເງິນ, ແລະ ອື່ນໆ

ຂໍ້ມູນຖືກຈັດເກັບທີ່ເປັນຄ່າແຮງທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຈະປຽບທຽບກັບຂໍ້ມູນຂອງເດືອນກ່ອນ ຖ້າມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍ (1-2 ແສນຄົນ) ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ລາຄາສູງຕໍ່ສະກຸນເງິນໂດລາ ແລະ ທອງຄຳ ໂດຍປົກະຕິທີ່ຂ່າວ Nonfarm Payrolls ປະກາດມານັ້ນ ຄວາມຜັນຜວນຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ

ຂໍ້ມູນ NFP ສາມາດເບີ່ງໄດ້ຈາກ ປະຕິທີນເສດຖະກິດ ໃນຊ່ວງວັນສຸກທຳອິດຂອງເດືອນ ເວລາ 12:30 ຫຼື 13:30 GMT ປະຕິທິນຈະສະແດງຂໍ້ມູນຂອງເດືອນກ່ອນ ຂໍ້ມູນຂອງເດືອນນີ້ ລວມເຸຖີງການຄາດການລ່ວງໜ້າ,

ສະພາບຕະຫຼາດໃນຊ່ວງຂ່າວ Nonfarm Payrolls

ເທຣດເດີ້ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເລີ່ມເຮັດການເປີດອໍເດີ້ລ່ວງໜ້າກ່ອນເວລາຂ່າວຈະປະກາດ ເຊີ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດເຫດການບໍ່ຄາດຄິດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ ທ່ານສາມາດແບ່ງສະຖານະການຊ່ວງ NFP ອອກເປັນ 2 ປະເພດດັ່ງນີ້:

 1. ຖ້າຂໍ້ມູນຂອງເດືອນປັດຈຸບັນບໍ່ປ່ຽນແປງໄປຈາກຂໍ້ມູນຂອງເດືອນກ່ອນຫຼາຍ ຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດຈະບໍ່ປ່ຽນແປງຫຼາຍ
 2. ຖ້າຂໍ້ມູນຂອງເດືອນປັດຈຸບັນປ່ຽນແປງຫຼາຍ ທິດທາງຂອງລາຄາຈະປ່ຽນແປງຢ່າງໃວ ແລະ ແລະ ອາດເກີດການກັບໂຕຂອງແນວໂນ້ມຫຼັກໄດ່້

ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຈ້າງງານສະແດງເຖີງການເຕີບໃຫຍ່ທາງເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ເຊີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນບວກຕໍ່ສະກຸນເງິນໂດລາ ຖ້າການຈ້າງງານຫຼຸດລົງສະກຸນເງິນໂດລາກໍ່ອາດອ່ອນຄ່າລົງ

ປົກະຕິຊ່ວງປະກາດ Nonfarm Payrolls ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາຈະມີລັກສະນະນີ້:

 • ປົກະຕິແລ້ວລາຄາຈະເຄື່ອນທີ່ 50-60 ຈຸດ
 • ລາຄາອາດຈະປ່ຽນແປງ 100 ຈຸດ
 • ມີໂອກາດໜ້ອຍຫຼາຍທີ່ລາຄາຈະປ່ຽນແປງ 100-200 ຈຸດ

ຄວນເທຣດແນວໃດໃນຊ່ວງທີ່ມີຂ່າວ Nonfarm Payrolls

ເຊັ່ນດຽວກັບການເທຣດໃນຊ່ວງທີ່ອອກຂ່າວສຳຄັນອື່ນໆ ເທຣດເດີ້ຈະມີການສາມຮູບແບບນີ້ເປັນຫຼັກ:

 1. ເປີດອໍເດີ້ຕາມບົດວິເຄາະເສດຖະກິດກ່ອນຂ່າວອອກ
 2. ເທຣດຕາມໂຕເລກທີ່ປະກາດອອກມາ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ເທຣດເດີ້ຈະເປີດ pending order ໃວ້ສອງທາງພ້ອມກັນ ແລະTake Profit ປະມານ 20-50 ຈຸດຈາກຈຸດເຂົ້າຊື້ ເມື່ອໜື່ງໃນອໍເດີ້ທີ່ເປີດໄປແຕະລາຄາທີ່ຕັ້ງໃວ້ ອີກອໍເດີ້ກໍ່ຈະຖືກຍົກເລີກ
 3. ເທຣດຕາມ price action ໃນບາງຄັ້ງຫຼັງຈາກມີການອອກຂ່າວ ເທຣດເດີ້ຈະຖ້າໃຫ້ຄວາມເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາຫຼັກສີ້ນສຸດລົງແລ້ວຈື່ງເປີດອໍເດີ້ເມື່ອຕະຫຼາດມີທິດທາງທີ່ຊັດເຈນ

ໜ້າເສຍດາຍ ວິທີການທີ່ສອງເປັນວິທີທີ່ໃຊ້ກັນໂດຍທົ່ວໄປຫຼາຍທີ່ສຸດນັ້ນມັນມີຄວາມສ່ຽງສູງ ເບີ່ງຜ່ານໆຄືການວາງແຜນທີ່ດີ ແຕ່ມັນອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຂາດທຶນທັງສອງອໍເດີ້ໄດ້

ຄວາມສ່ຽງໃນການເທຣດໃນຊ່ວງທີ່ກຳລັງຈະມີການປະກາດຂ່າວ:

 • Slippage
 • ການປະມວນຜິດພາດ
 • ໂປຣແກຣມເທຣດຄ້າງ
 • ເຊີເວີ້ຂອງໂບຣກເກີ້ມີຂໍ້ຈຳກັດຈາກຈຳນວນອໍເດີ້ທີ່ເຂົ້າມາຢ່າງມະຫາສານ
 • Requote

ທ່ານອາດສົງໄສວ່າຈະສາມາດປົກປ້ອງເງິນທຶນຈາກການຂາດທຶນໃນຊ່ວງຂ່າວ Nonfarm Payrolls ໄດ້ແນວໃດ ແລະ ໜື່ງໃນກົນລະຍຸດທີ່ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດເລີຍ ນັ້ນຄື ຫຼີກລ້ຽງການເທຣດໃນຊ່ວງດັ່ງກ່າວ

ເຄັດລັບໃນການເທຣດຕາມຊ່ວງເວລາດັ່ງກ່າວ ປະກອບມີ:

 1. ຖ້າທ່ານເປັນເທຣດເດີ້ລາຍວັນ ຄວນປິດອໍເດີ້ທັງໝົດຢ່າງໜ້ອຍຊົ່ວໂມງໜື່ງກ່ອນຂ່າວ
 2. ຖ້າທ່ານເປັນນັກເທຣດໄລຍະຍາວແລ້ວບໍ່ຕ້ອງປິດອໍເດີ້ທີ່ຖືຢູ່ ອາດຍ້າຍ Stop Loss ທີ່ໃຊ້ບັນຊີເທຣດຕາມລາຄາຕົວຈີງ ອາດມາແກ໋ບ 50-200
 3. ຖ້າທ່ານເທຣດ price action ພຽງຢ່າງດຽວ ທ່ານສາມາດກັບມາເທຣດໄດ້ອີກໃນໜື່ງເຖີງສອງຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກຂ່າວ NFP

ສະຫຼຸບ

ແນ່ນອນວ່າເທຣດຕາມຂ່າວສຳຄັນສາມາດເຮັດກຳໄລໄດ້ຫຼາຍ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງຂຶ້ນກັບດວງ ເພາະການຄາດການພຶດຕິກຳຕະຫຼາດນັ້ນເກືອບວ່າຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ເລີຍ ໂດຍສະເພາະຂ່າວ Nonfarm Payrolls ນີ້ເປັນເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງທາງທີ່ດີທີ່ສຸດຈື່ງຄວາມຫຼີກລ້ຽງການເທຣດໃນຊ່ວງເວລາດັ່ງກ່າວ

ຈື່ໃວ້ວ່າການນຂຶ້ນຂອງໂດລາສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະກຸນເງິນອື່ນໄດ້ ຕົວຢ່າງ ເອີຣົບ ດັ່ງນັ້ນ ເທຣດເດີ້ບາງທ່ານຈື່ງຫຼີກລ້ຽງການເທຣດໃນຊ່ວງ NFP ຈົນເຖີງຄູ່ເງິນ EURJPY ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປິດອໍເດີ້ທີ່ມີຄູ່ສະກຸນເງິນດັ່ງກ່າວທັງໝົດ ແຕ່ທ່ານຄວນເຝົ້າອໍເດີ້ໃວ້ໃນຊ່ວງເວລາດັ່ງກວ່າ

Popular articles

Stay tuned for the latest FXCL stories

ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ ຊ່ວງເວລາເທຣດ ຊ່ວງເວລານິວຍຼອກ ຊ່ວງເວລາເອເຊຍ non-farm payrolls ມັດຕິອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ທະນາຄານກາງ Forex trading day trading charts 1-hour chart 4-hour chart trading journal trading style trading setup stop-hunting false signal ການເທຣດ ຟຼໍເຣດ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອາຈານ ສະວີງເທຣດ ສະວິງເທຣດ ເດເທຣດ ຂ່າວອອກ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳສຳລັບການເທຣດ ໂບນັດ ໂບນັດ tradable ໂບນັດບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນ ໂບນັດເງິນຝາກ ເງິນຄືນ ການສຶກສາດ້ານຟໍເຣັກ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫນັງສືຟໍເຣັກ ກຼາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດ ຟຼໍເຣັກ trailing Stop ຄ່າຄວາມສຳພັນຄູ່ເທຣດ Correlation Matrix EURUSD EURJPY การตั้งค่าการเทรด RSI Overbought/Oversold ກຣາບຮູບຄ້ອນ doji ເລີ່ມຕົ້ນ ກຣາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດສະວີງ pending order ສະພາບຄ່ອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນເທຣດ ແນວໂນ້ມຫລັກ ຕະຫລາດເອເຊຍ ຕະຫລາດລອນດອນ ຕະຫລາດນິວຢ໌ອກ ຄ່າສະເປຣດ slippage gap ການປະມວນຜົນອໍເດີ requote ໂດລ້າສະຫະລັດ ໂຣບ ການເທຣດຫລາຍເກີນໄປ ການເທຣດເດໂມ້ ຫຸ່ນຍົນຊ່ວຍເທຣດ ຄູ່ເທຣດ ຊ່ວງການເທຣດ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດລອນດອນ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດເອເຊຍ ທະວິດເຕີ ທຳ ຢູ່ໂຣບ ໂດລ້າແຄນນາດາ ໂດລ້າອາເມຣິກາ ເຢັນ ຢີ່ປຸ່ນ ເປໂຊເມັກຊິໂກ ສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນເທຣດ Fed ຈີນ ຂ່າວເສດຖະກິດ ສົງຄາມສະກຸນເງິນ ເວລາເທຣດເອເຊຍ USA ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຂໍ້ຕົກລົງການເທຣດ ເທຣດສະວິງ H1 H4 D1 ເທຣດຊື້ ເທຣດຂາຍ ລະບົບການເທຣດ ເດໂມ້ ເຊັກລີດ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳ ການຕັ້ງຄ່າການເທຣດ ເປີດອໍເດີ ອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ Default mode network ການເທຣດຟຼໍເຣກ Nonfarm Payrolls ໂດລາ ເທຣດເດີ້ລາຍວັນ
ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ ຊ່ວງເວລາເທຣດ ຊ່ວງເວລານິວຍຼອກ ຊ່ວງເວລາເອເຊຍ non-farm payrolls ມັດຕິອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ທະນາຄານກາງ Forex trading day trading charts 1-hour chart 4-hour chart trading journal trading style trading setup stop-hunting false signal ການເທຣດ ຟຼໍເຣດ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອາຈານ ສະວີງເທຣດ ສະວິງເທຣດ ເດເທຣດ ຂ່າວອອກ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳສຳລັບການເທຣດ ໂບນັດ ໂບນັດ tradable ໂບນັດບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນ ໂບນັດເງິນຝາກ ເງິນຄືນ ການສຶກສາດ້ານຟໍເຣັກ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫນັງສືຟໍເຣັກ ກຼາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດ ຟຼໍເຣັກ trailing Stop ຄ່າຄວາມສຳພັນຄູ່ເທຣດ Correlation Matrix EURUSD EURJPY การตั้งค่าการเทรด RSI Overbought/Oversold ກຣາບຮູບຄ້ອນ doji ເລີ່ມຕົ້ນ ກຣາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດສະວີງ pending order ສະພາບຄ່ອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນເທຣດ ແນວໂນ້ມຫລັກ ຕະຫລາດເອເຊຍ ຕະຫລາດລອນດອນ ຕະຫລາດນິວຢ໌ອກ ຄ່າສະເປຣດ slippage gap ການປະມວນຜົນອໍເດີ requote ໂດລ້າສະຫະລັດ ໂຣບ ການເທຣດຫລາຍເກີນໄປ ການເທຣດເດໂມ້ ຫຸ່ນຍົນຊ່ວຍເທຣດ ຄູ່ເທຣດ ຊ່ວງການເທຣດ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດລອນດອນ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດເອເຊຍ ທະວິດເຕີ ທຳ ຢູ່ໂຣບ ໂດລ້າແຄນນາດາ ໂດລ້າອາເມຣິກາ ເຢັນ ຢີ່ປຸ່ນ ເປໂຊເມັກຊິໂກ ສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນເທຣດ Fed ຈີນ ຂ່າວເສດຖະກິດ ສົງຄາມສະກຸນເງິນ ເວລາເທຣດເອເຊຍ USA ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຂໍ້ຕົກລົງການເທຣດ ເທຣດສະວິງ H1 H4 D1 ເທຣດຊື້ ເທຣດຂາຍ ລະບົບການເທຣດ ເດໂມ້ ເຊັກລີດ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳ ການຕັ້ງຄ່າການເທຣດ ເປີດອໍເດີ ອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ Default mode network ການເທຣດຟຼໍເຣກ Nonfarm Payrolls ໂດລາ ເທຣດເດີ້ລາຍວັນ