facebook banner
logotype
Back to list

ປ່ຽນຈາກການເທຣດບັນຊີເດໂມມາເປັນເປັນຊີແທ້: ຄາດຫວັງຫຍັງແນ່

12:17 27 ສ.ຫ. 2019
1967
Trading Psychology

ການປ່ຽນບັນຊີເທຣດເດໂມມາເປັນບັນຊີເແທ້ມັນເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ ແລະ ແນ່ນອນວ່າມັນບໍ່ງ່າຍ ເທຣດເດີ້ສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ເຊົາເທຣດໃນຊ່ວງນີ້ເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ມີການກຽມຕົວທີ່ດີ ແຕ່ຖ້າຕ້ອງການປະສົບຄວາມສຳເລັດ ນີ້ເປັນສີ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງຮູ້ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມເທຣດ

ທ່ານບໍ່ໄດ້ເປັນຄົນດຽວ

ເທຣດເດີ້ທຸກຄົນຕ້ອງຜ່ານຂັ້ນຕອນນີ້ທັງໝົດ ແຕ່ລະຄົນກໍ່ຈະມີວິທິຈັດການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ການປ່ຽນມາເທຣດບັນຊີແທ້ມີຄວາມກົດດັນສູງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທັງໝົດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ການຂາດທຶນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງທຳອິດເປັນພຽງການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນອານາຄົດ

ຖ້າການເທຣດ Forex ງ່າຍ ທຸກຄົນຄືສິລວຍໝົດແລ້ວ ແລະ ໃນທ້າຍທີ່ສຸດ ກໍ່ຈະຂາດທຶນທຸກຄົນ ດັ່ງນັ້ນຈະຕ້ອງຄິດວ່າການປ່ຽນຜ່ານຊ່ວງນີ້ເປັນສີ່ງທີ່ບໍ່ງ່າຍເລີຍ ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມສູງ ແລະ ກຽມຕົວເປັນຢ່າງດີໃນການທີ່ຈະເປັນເທຣດເດີ້ອາຊີບ ເທຣດເດີ້ຈຳນວນຫຼາຍໃນທົ່ວໂລກສາມາດຜ່ານໄປໄດ້ ແລະ ທ່ານກໍ່ຕ້ອງຜ່ານໄປໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ

ສະພາບຂອງຕະຫຼາດມີການປ່ຽນແປງສະເໝີ

ທ່ານໃຊ້ເວລາໃນການເທຣດບັນຊີເດໂມໜ້ອຍຊໍ່າໃດ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານລຳບາກຫຼາຍໃນການເທຣດບັນຊີແທ້ ເນື່ອງຈາກທ່ານຍັງບໍ່ມີປະສົບການທີ່ພຽງພໍທີ່ຈະພົບກັບເຫດການຕ່າງໆຂອງສະພາບຕະຫຼາດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ເຊັ່ນ sideway ຕະຫຼາດຈະບໍ່ຄ່ອຍມີການເຄື່ອນໄຫສ, ເຄື່ອນໄຫວຊ້າ ຫຼື ມີຄວາມຜັນຜວນສູງ ປລະ ນີ້ແມ່ນສີ່ງທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງກຽມຕົວກ່ອນຈະປ່ຽນມາເທຣດໃນບັນຊີແທ້

ໃຫ້ຄິດພາບວ່າທ່ານໃຊ້ເວລາເທຣດມາເປັນເວລາ 2 ຫາ 3 ອາທິດ ໃນການເທຣດທີ່ຕະຫຼາດມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຊ້າ ກຳໄລຂອງທ່ານຈະຄ່ອຍໆເພີ່ມຂຶ້ນເລື່ອຍໆ ເຊີ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານໝັ້ນໃຈວ່າທ່ານສາມາດທີ່ຈະເຮັດກຳໄລຕໍ່ໄປໄດ້ ແຕ່ເມື່ອປ່ຽນມາເທຣດບັນຊີແທ້ ແລະ ໃນຕອນນັ້ນຕະຫຼາດຜັນຜວນສູງ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂາດທຶນໃນບັນຊີ ສີ່ງນີ້ທ່ານບໍ່ເຄີຍເຈິມາກ່ອນໃນບັນຊີເດໂມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ ສຸດທ້າຍທ່ານກໍ່ຈະສູນເສຍເງິນທັງໝົດ

ເຫດການນີ້ສາມາດເປັນໄປໄດ້ທັງສອງແບບ ເຖີງແມ່ນວ່າກົນລະຍຸດການເທຣດທີ່ສາມາດໃຫ້ຜົນລັບທີ່ດີໃນຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນ ແຕ່ອາດຈະຂາດທຶນໃນສະພາວະຕະຫຼາດທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີການເຄື່ອນໄຫວ

ນີ້ເປັນເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມເທຣດບັນຊີແທ້ ຕ້ອງມີການທົດສອບການເທຣດໃນທຸກສະພາບຂອງຕະຫຼາດກ່ອນ ໃຊ້ເວລາຢ່າງເຕັມທີ່ໃນການຝຶກຝົນ ແລະ ເມື່ອທ່ານມີການກຽມພ້ອມ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮັບມືໄດ້ກັບທຸກສະຖານະການ

ເລີ່ມຈາກນ້ອຍໆໄປກ່ອນ

ເຖີງວ່າທ່ານຈະຄິດວ່າທ່ານພ້ອມແລ້ວກັບການເທຣດ ແຕ່ວ່າຈະດີກວ່າຖ້າບໍ່ຟ້າວຫຼາຍເກີນໄປ ເລີ່ມເທຣດດ້ວຍປະລິມານໜ້ອຍໆໄປກ່ອນ ວິທີນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສາມາດປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາວະຕະຫຼາດໃຫມ່ໆໄດ້ໂດຍທີ່ບໍ່ເສີຍເງິນລົງທຶນ

ຖ້າທ່ານໃຊ້ບັນຊີເດໂມແຕ່ໃຊ້ເງິນຈຳນວນຫຼາຍ ທ່ານອາດຈະເບີ່ງວ່ານີ້ເປັນການຖອຍຫຼັງ ແຕ່ວ່າສີ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປອດໄພຈາກການຂາດທຶນທີ່ບໍ່ຄາດຄິດໄດ້ ທ່ານສາມາດເພີ່ມປະລິມານເທຣດໄດ້ຫຼັງຈາກມີຄວາມໝັ້ນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ

ການຮຽນຮູ້ບໍ່ມີບ່ອນສິ້ນສຸດ

ເຖີງວ່າການຂາດທຶນຈະບໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້ ແຕ່ຄວນຈະມີການຮຽນຮູ້ຢູ່ສະເໝີຖ້າທ່ານຂາດທຶນໄປໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດວ່າເປັນຫຍັງ ການຂາດທຶນຈະເສຍໄປແບບບໍ່ມີປະໂຫຍດ ຄວນຈະມີການວິເຄາະການເທຣດຢູ່ສະເໝີ ແລະ ຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມຜິດພາດ ວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຫຍັງກັບມາເຖີງຈະມີການຂາດທຶນ

ຈິດຕະວິທະຍາ

ປັນຫາຫຼັກໆໃນການປ່ຽນມາເທຣດບັນຊີແທ້ຄືຈິດໃຈ ການຢ້ານທີ່ຈະສູນເສຍເງິນທຶນເຮັດໃຫ້ເທຣດເດີ້ມີຄຳຖາມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພື່ອມາປະກອບໃນການຕັດສິນໃຈເທຣດ ທ່ານຈະເສຍເງິນໄປເລື່ອຍໆ ແລະ ສຸດທ້າຍຈະອອກຈາກການເທຣດ Forex

ໃນການປົກປ້ອງເງິນທຶນຈາກສະພາວະອາລົມແບບນີ້ ທ່ານຄວນຈະຍອມຮັບຄວາມຈິງວ່າເຮົາບໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງການຂາດທຶນໄດ້ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເປົ້າໝາຍທີ່ເຮົາຕັ້ງໃວ້ສາມາດເປັນຈີງໄດ້ ຍຶດຕິດກັບແຜນການທີ່ວາງໃວ້

ສະຫຼຸບ

ໃນການທີ່ຈະປ່ຽນມາເທຣດບັນຊີແທ້ໄດ້ຢ່າງໝັ້ນໃຈ ທ່ານຄວນຈະຕ້ອງຈື່ໃວ້ວ່າ ກຳໄລບໍ່ຄວນຈະມີຄວາມາສຳຄັນກ່ວາການເລີ່ມຕົ້ນເທຣດໂດຍການມີແບບແຜນລະບົບການເທຣດ

ຈື່ໃວ້ວ່າການປັບຕົວມັນບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສຳເລັດພຽງຂ້າມຄືນ ອົດທົນຈົດກວ່າທ່ານຈະມີອິດສະຫຼະພາບທາງການເງິນ

Popular articles

Stay tuned for the latest FXCL stories

ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ ຊ່ວງເວລາເທຣດ ຊ່ວງເວລານິວຍຼອກ ຊ່ວງເວລາເອເຊຍ non-farm payrolls ມັດຕິອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ທະນາຄານກາງ Forex trading day trading charts 1-hour chart 4-hour chart trading journal trading style trading setup stop-hunting false signal ການເທຣດ ຟຼໍເຣດ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອາຈານ ສະວີງເທຣດ ສະວິງເທຣດ ເດເທຣດ ຂ່າວອອກ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳສຳລັບການເທຣດ ໂບນັດ ໂບນັດ tradable ໂບນັດບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນ ໂບນັດເງິນຝາກ ເງິນຄືນ ການສຶກສາດ້ານຟໍເຣັກ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫນັງສືຟໍເຣັກ ກຼາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດ ຟຼໍເຣັກ trailing Stop ຄ່າຄວາມສຳພັນຄູ່ເທຣດ Correlation Matrix EURUSD EURJPY การตั้งค่าการเทรด RSI Overbought/Oversold ກຣາບຮູບຄ້ອນ doji ເລີ່ມຕົ້ນ ກຣາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດສະວີງ pending order ສະພາບຄ່ອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນເທຣດ ແນວໂນ້ມຫລັກ ຕະຫລາດເອເຊຍ ຕະຫລາດລອນດອນ ຕະຫລາດນິວຢ໌ອກ ຄ່າສະເປຣດ slippage gap ການປະມວນຜົນອໍເດີ requote ໂດລ້າສະຫະລັດ ໂຣບ ການເທຣດຫລາຍເກີນໄປ ການເທຣດເດໂມ້ ຫຸ່ນຍົນຊ່ວຍເທຣດ ຄູ່ເທຣດ ຊ່ວງການເທຣດ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດລອນດອນ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດເອເຊຍ
ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ ຊ່ວງເວລາເທຣດ ຊ່ວງເວລານິວຍຼອກ ຊ່ວງເວລາເອເຊຍ non-farm payrolls ມັດຕິອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ທະນາຄານກາງ Forex trading day trading charts 1-hour chart 4-hour chart trading journal trading style trading setup stop-hunting false signal ການເທຣດ ຟຼໍເຣດ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອາຈານ ສະວີງເທຣດ ສະວິງເທຣດ ເດເທຣດ ຂ່າວອອກ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳສຳລັບການເທຣດ ໂບນັດ ໂບນັດ tradable ໂບນັດບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນ ໂບນັດເງິນຝາກ ເງິນຄືນ ການສຶກສາດ້ານຟໍເຣັກ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫນັງສືຟໍເຣັກ ກຼາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດ ຟຼໍເຣັກ trailing Stop ຄ່າຄວາມສຳພັນຄູ່ເທຣດ Correlation Matrix EURUSD EURJPY การตั้งค่าการเทรด RSI Overbought/Oversold ກຣາບຮູບຄ້ອນ doji ເລີ່ມຕົ້ນ ກຣາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດສະວີງ pending order ສະພາບຄ່ອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນເທຣດ ແນວໂນ້ມຫລັກ ຕະຫລາດເອເຊຍ ຕະຫລາດລອນດອນ ຕະຫລາດນິວຢ໌ອກ ຄ່າສະເປຣດ slippage gap ການປະມວນຜົນອໍເດີ requote ໂດລ້າສະຫະລັດ ໂຣບ ການເທຣດຫລາຍເກີນໄປ ການເທຣດເດໂມ້ ຫຸ່ນຍົນຊ່ວຍເທຣດ ຄູ່ເທຣດ ຊ່ວງການເທຣດ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດລອນດອນ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດເອເຊຍ