facebook banner
logotype
Back to list

ວິທີຮັບມືເມື່ອເທຣດຂາດທຶນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

11:44 27 ສ.ຫ. 2019
1452
Trading Psychology

ບໍ່ມີໃຜບໍ່ເຄີຍຂາດທຶນ ແມ້ແຕ່ເທຣດເດີທີ່ມີປະສົບການສູງກໍ່ຍັງຂາດທຶນມາກ່ອນ ສິ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງກ່ວານັ້ນຄືອາລົມ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານຈະປັ່ນປ່ວນເຊິ່ງຈະນຳໄປສູ້ຄວາມຜິດພາດໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ກຳໄລທີ່ເຄີຍເຮັດມາໄດ້ກໍ່ຈະຫາຍໄປຢ່າງວ່ອງໄວ ນີ້ເປັນເຫດຜົນວ່າເຮົາຄວນຮູ້ວິທີການຮັບມືເມື່ອພົບບັນຫາເຫຼົ້ານີ້.

ບົດຮຽນທີ່ທ່ານຄວນສຶກສາ

ການຂາດທຶນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ເຊິ່ງເປັນປະສົບການທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ຜິດຫວັງມີຫົນທາງຈັດການພຽງເລັກນ້ອຍທີ່ຈະຈັດການກັບມັນໄດ້ ເຮົາມາສ້າງລາຍການຫົນທາງເພື່ອຈະຮຽນຮູ້ ແລະ ກັບຄືນຈາກການຂາດທຶຮຕໍ່ເນື່ອງກັນເທາະ

ໃນການຮັບມືກັບການຂາດທຶນແບບຕໍ່ເນື່ອງ ທ່ານຕ້ອງ:
 1. ເຂົ້າໃຈທຳມະຊາດຂອງການຂາດທຶນ
 2. ການເທຣດຂອງທ່ານຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການປັບປຸງ
 3. ການຫຍຸດພັກບາງທີ່ກໍ່ເປັນຫົນທາງດີທີ່ສຸດ
 4. ການມີອາລົມຮຸ້ນແຮງບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ເງິນກັບມາ
ຄືກັນກັບການສູນເສຍສິ່ງອື່ນໆໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ຂັ້ນຕອນທຳອິດທ່ານຕ້ອງຍົມຮັບມັນ ທ່ານຈະຕ້ອງລະນຶກໃວ້ສະເໝີວ່າການຊາດທຶນເປັນສິ່ງຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ໃນຕະຫຼາດແລກປ່ຽນແຫ່ງນີ້ ແນວໃດກໍ່ຕາມ ທັງນີ້ຂື້ນຢູ່ກັບທ່ານວ່າທ່ານຂາດທຶນຕາມທຳມະຊາດ ຫຼື ຂາດທຶນເພາະອາລົມ ເຊິ່ງມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນຫຼາຍແງ່ມຸມດັ່ງນີ້:
 • ການຂາດທຶນຕາມທຳມະຊາດເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງທ່ານ ເມື່ອທ່ານເບິ່ງລາຍການອໍເດີທີ່ທ່ານເທຣດຈົບໄປແລ້ວ ທ່ານຈະເຫັນວ່າບາງອໍເດີມີການຂາດທຶນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງທ່ານຈະດີປານໃດກໍ່ຕ້ອງມີບາງອໍເດີທີ່ຂາດທຶນຢູ່ເຊິ່ງຜົນລັບລວມສຸດທ້າຍທ່ານກໍ່ຍັງໄດ້ກຳໄລ.
 • ຖ້າທ່ານຂາດທຶນຈາກການໃຊ້ອາລົມການເທຣດເປັນຫຼັກ ນັ້ນຄືການຂາດທຶນຍ້ອນອາລົມເຊິ່ງການຂາດທຶນແບບນີ້ຈະເກີດຂື້ນຈາກຄວາມໂລບ, ທ່ານຕ້ອງການເອົາເງິນຄືນ ຫຼື ອາລົມອື່ນໆ ລວມເຖິງເມື່ອທ່ານເທຣດໂດຍໃຊ້ຄວາມສ່ຽງສູງເກີນໄປ ນີ້ກໍ່ເກີດຈາກອາລົມຄືກັນ.

ການຂາດທຶນເພາະອາລົມເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກມີໂອກາດທີ່ທ່ານຈະຂາດທຶນເກີນກ່ວາທີ່ຕາດການໃວ້ ຫົນທາງດີທີ່ສຸດຄືການຄວບຄຸມຕົນເອງ ໃນຈະນະທີ່ທ່ານຄວບຄຸມໄດ້ ອາລົມຂອງທ່ານກໍ່ຈະນິ່ງ ແລະ ຜົນລັບກໍ່ຄືທ່ານຈະບໍ່ເທຣດສ່ຽງເກີນໄປ ແລະ ຈະເທຣດຕາມກົນລະຍຸກທີ່ໄດ້ວາງແຜນໃວ້.

ຕົວຢ່າງທີ່ສອງຄືໃຫ້ທ່ານມອງແບບໄລຍະຍາວເພື່ອທີ່ຈະສາມາດຈັດການກັບການຂາດທຶນໄດ້ງ່າຍຂື້ນ ເນື່ອງຈາກການເທຣດຂາດທຶນພຽງບາງອໍເດີນັັ້ນມັນຈະບໍ່ມີຄວາມສຳຄັນເລີຍໃນໄລຍະຍາວ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເປັນ Hedge fund ໃຫ້ທ່ານເບິ່ງພຽງຜົນກຳໄລສຸດທ້າຍວ່າມັນເປັນບວກຫຼືລົບ ລາຍລະອຽດການຂາດທຶນທີ່ເຫຼືອບໍ່ຕ້ອງສົນໃຈຖ້າທ່ານມີແຜນການທີ່ດີ ແລະ ເຮັດຕາມມັນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ທ່ານກໍ່ຈະບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຕ້ອງກັງວົນ

ເມື່ອທ່ານສັງເກດວ່າພົບບັນຫາກ່ຽວກັບການຂາດທຶນເນື່ອງມຈາກອາລົມເປັນຫຼັກ ນີ້ເປັນເວລາທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸກທີ່ຈະທຳການຫຍຸດ ແລະ ພັກສະໝອງໃຫ້ປອດໂປງ ເພາະຖ້າຍັງດື້ເທຣດຕໍ່ໄປກໍ່ຈະຍິ່ງຜິດພາດຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ສະຖານະການຈະຕົກຕ່ຳກ່ວາເດີ່ມ ໃນກໍລະນີນີ້ ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຄືການໃຫ້ທ່ານຊອກຫຍັງບາງຢ່າງທີ່ທ່ານມັກັຊ່ນ ອອກໄປນອກພັກຜ່ອນໃນວັນຫຍຸດ ຫຼື ຫາໜັງສືມາອ່ານ (ໜັງສືທີ່ບໍ່ກ່ຽວກັບການເທຣດ) ເຮັດສະໝອງໃຫ້ວ່າງຈາກງານທັງໝົດ ເມື່ອທ່ານເຮັດແບບນີ້ແລ້ວໃຫ້ເບິ່ງໄປເຖິງການເທຣດທີ່ຜິດພາດໃນອະດິດ ແລະ ຄິດເຖິງສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະສາມາດຈັດການກັບອາລົມ ແລະ ຫາທາງຫຼັກລ້ຽງໄດ້ໃນອະນາຄົດ

ທ່ານຈະເຫັນວ່າມີປັດໃຈຢູ່ຫຼາກຫຼາຍ (ລວມເຖິງການຂາດທຶນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ) ທີ່ມີຜົນຕໍ່ອາລົມ ມີກົດສຳຫຼັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນເທຣດຄືໃຫ້ປ່ອຍອາລົມອອກໄປຈາກການເທຣດໃຫ້ໄດ້ ເທຣດເດີທຸກຄົນຄວນຈະເຮັດແບບນີ້ ເພາະເທຣດເດີທຸກຄົນຈະຮູ້ສຶກແບບນີ້ໃນຊ່ວງເວລາໜຶ່ງ.
 • ໂລບ
 • ຕື່ນເຕັ້ນ
 • ຄາດຫວັງ
 • ຍ້ານ
 • ສົງໃສ
 • ເສຍໃຈ
 • ໃຈຮ້າຍ
 • ຫງຸດຫງິດ ແລະ ອື່ນໆ

ເຖິງແມ້ວ່າບາງອາລົມອາດເບິ່ງເປັນແງ່ລົບ ແຕ່ວ່າທຸກໆອາລົມນີ້ບໍ່ຄວນມີການເທຣດ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານລັງເລແລະເກີດຄວາມຜິດພາດ, ຂາດທຶນ ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາກຫຼາຍ. ເມື່ອເຫັນວ່າຳລັງມີອາລົມເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂື້ນ ໃຫ້ທ່ານຄວບຄຸມໃວ້ຫຼືຫຍຸດເທຣດໄປກ່ອນ.

ສຸດທ້າຍນີ້ ທ່ານສາມາດຈັດການກັບການເທຣດໄດ້ເມື່ອທ່ານຄວບຄຸມອາລົມໄດ້ ແລະ ຄິດວ່າອາລົມເຫຼົ່ານີ້ເປັນສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍໄປສຳຫຼັບບົດຮຽນລາຄາແພງທີ່ຈະຜູ້ກທ່ານໃວ້ໃນຂະນະເທຣດ ຖ້າທ່ານຍັງມີເງິນລົງທຶນຢູ່ ທ່ານຈະຍັງສາມາດນຳມັນກັບມາໄດ້ອີກຈາກບົດຮຽນນີ້.

Popular articles

Stay tuned for the latest FXCL stories

ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ
ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ